Alle grupper hadde reallønnsnedgang i 2016

Alle grupper hadde reallønnsnedgang i fjor, ifølge en rapport fra Teknisk beregningsutvalg (TBU)

Rapporten som ble publisert før helga er en oppdatering av den foreløpige rapporten fra 20. februar.

Som den foreløpige rapporten også viser så var lønnsveksten for industrien i fjor lavere enn forventet. Industrifunksjonærer hadde en lønnsvekst på 2,2 prosent mens industriarbeidere hadde lønnsvekst på 2,0 prosent fra 2015 - 2016.

Lønnveksten for industrien samlet er beregnet til 1,9 prosent fra 2015–2016. Nedgang i funksjonærandelen i industrien var en viktig grunn til at lønnsveksten samlet var beregnet lavere enn de to gruppene hver for seg. 

Årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området ble anslått til 2,4 prosent ved hovedoppgjøret 2016. Tallene fra TBU viser at lønnsveksten i offentlig sektor og andre områder i privat sektor hadde en lønnsvekst rundt dette anslaget. 

– Selv om lønnsveksten i fjor var et museskritt i riktig retning, er lønnsforskjellene for store mellom sammenlignbare grupper i offentlig og privat sektor, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Powered by Labrador CMS