Stortingsrepresentant Anders Tyvand (KrF)mener regjeringsforslaget er rigid. Arkivfoto: Utdanning
Stortingsrepresentant Anders Tyvand (KrF)mener regjeringsforslaget er rigid. Arkivfoto: Utdanning

Stortingsflertallet sier nei til fraværsgrense i videregående

Verken AP eller regjeringens tradisjonelle støttespillere støtter omstridt fraværsgrense i videregående skole på Stortinget.

– En fraværsgrense på 10 prosent i enkeltfag vil virke mot sin hensikt. Vi ønsker derfor at Kunnskapsdepartementet tar en ny runde på problemstillingen, sier stortingsrepresentant Anders Tyvand (KrF).

 

– Det nytter å engasjere seg

Tyvand mener regjeringsforslaget er rigid og ikke tar hensyn til de mange bakenforliggende årsakene til hvorfor en elev har høyt fravær. 

I går sa Arbeiderpartiets gruppemøte nei til forslaget om e fraværsgrense på 10i hvert enkelt fag på videregående skole. Fra før er det klart at verken KrF, Venstre, SV eller Senterpartiet støtter en slik grense. Dermed er det heller ikke flertall for det på Stortinget.

– Det kan være mange ulike grunner til hvorfor en elev er borte fra skolen som en fraværsgrense på 10 prosent ikke tar hensyn til. Det skal for eksempel ikke mye til for å nå denne fraværsgrensen i et lite fag. Vi frykter en dynamikk hvor fraværsgrensen demotiverer elevene det gjelder og at det kan øke faren for å droppe ut av skolen, oppgir Tyvand i en kommentar til Utdanning.

I april i år fremmet SV- leder Audun Lysbakken et eget forslag i Stortinget om å avlyse regjeringsforslaget om en fraværsgrense i videregående skoler.

– Dette var i utgangspunktet en forskriftsendring og vi er veldig glade for at saken havnet på Stortinget, sier politisk nestleder Julian Söderberg fra Elevorganisasjonen i Oslo.

11. mai hadde opptil 10.000 elever møtt opp for å demonstrere mot regjeringsforslaget om en fraværsgrense i videregående skoler. En glad Söderberg forteller at de har feiret at Stortingsflertallet gikk imot regjeringsforslaget om fraværsgrensa. Det har styrket troen på demokratiet blant elevene.

– Det er veldig fint å se at det nytter å engasjere seg og kjempe for en sak. Vi er veldig glade for å bli hørt i en så viktig sak, forteller Söderberg.

 

– Ønsker oss en annen innretning

I en kommentar til VG sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at man gjør elevene en bjørnetjeneste ved å gå imot forslaget.

– Elevene skal ut i et arbeidsliv hvor de må møte opp hver dag hvis man ikke har en god grunn til fravær. Man gjør disse elevene en stor bjørnetjeneste hvis de nærmest kan komme og gå som de vil, sier Røe Isaksen.

Tyvand mener den forslåtte fraværsgrensa av regjeringen ikke er et godt botemiddel mot skulking og mener man bør se på andre sanksjonsmuligheter for å få ned fraværsprosent.

– Det skal være en tydelig oppmøteplikt på skolene og konsekvenser for skulking. Vi ønsker oss likevel en annen innretning som bygger på oppfølging og forebygging av elevene det gjelder. Vi er nødt til å se på hvordan skolene kan følge opp elevene med høy fraværsprosent på en bedre måte fremfor å sette en fraværsgrense, sier Tyvand.

 

Powered by Labrador CMS