Stortinget vedtok bemanningsnorm for barnehagene

Trass i stor motstand og manglende finansiering er den nye bemanningsnormen for barnehagene vedtatt av Stortinget.

Normen går ut på at det maks skal være tre barn under tre år per voksen og maks seks barn over tre år per voksen i norske barnehager fra 1. august i år.

Mange foreldre mener imidlertid at normen er for dårlig fordi den ikke sikrer en slik minimumsbemanning hele dagen. Fredag tar derfor foreldre over hele landet barna sine ut i streik.

Regjeringen har heller ikke satt av ekstra penger til dette i revidert nasjonalbudsjett, noe som er blitt mottatt med sinne og hoderysting fra både opposisjonen, barnehagesektoren og Kommune-Norge.

Ifølge KS vil bemanningsnormen være underfinansiert med 1 milliard kroner i 2021. I de pågående forhandlingene med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett har KrF krevd 100 millioner ekstra til oppstarten i år.


– Skuffet

Også Redd Barna er skuffet over at regjeringens forslag til bemanningsnorm er vedtatt.

– Det er tydelig at regjeringen ikke har lyttet godt nok til kritikken og bekymringene barnehageansatte og foreldre over hele landet har kommet med i løpet av våren, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barna.

Redd Barna reagerer på at bemanningsnormen ikke sikrer nok trygge voksne rundt barnehagebarna i hele åpningstiden.

– En hovedregel bør være at det er minst to ansatte på jobb på hver avdeling i hele barnehagens åpningstid, slik at ansatte ikke er alene med barna. En slik praksis går ikke an å gjennomføres i barnehagene med den bemanningsnormen vi har fått i dag, sier Skybak.


Ber om plan

Stortinget ber også regjeringen komme tilbake i statsbudsjettet for 2019 med en plan for hvordan økte kostnader til bemanning skal dekkes for både offentlige og private barnehageeiere, for å sikre at alle barnehager oppfyller normen innen august neste år.

Planen må sørge for en rettferdig økonomisk fordeling mellom kommunene og sikre bærekraftig økonomi i de små private barnehagene, heter det i vedtaket.

(©NTB)

 

Powered by Labrador CMS