trist
sint

– Foreldres manglende grensesetting og skjermbruk er årsaker til barnas utagering

Ansatte i barnehager i Agder slår alarm om mobbing og utagering.

Publisert Sist oppdatert

Det er en bekymringsfull utvikling i barnehagebransjen i Agder. Lene Danielsen, regionleder for Læringsverkstedet i området, sier at barn som utviser voldelig atferd på skolen, viser tegn til dette allerede i barnehagen.

Hun sier det er foreldres manglende grensesetting og skjermbruk som er årsaker til barnas utagering. 

Danielsen, med ansvar for 20 barnehager, uttrykker sin bekymring i sterke ordelag, ifølge Fædrelandsvennen: – Jeg har jobbet i barnehagebransjen i mange år, og det har aldri vært som dette.

Hun påpeker at selv barn uten diagnoser eller spesielle tiltak nå utfordrer på en måte som er uvanlig. Danielsen insisterer på at hverdagen har blitt betydelig tøffere for de ansatte, og problemene som nå manifesterer seg i skolene, har sine røtter i barnehagen.

– Det som skjer på skolene nå, starter i barnehagen, sa hun.

Fædrelandsvennen har tidligere rapportert om en økning i vold, trusler og trakassering i skolen. Undersøkelser har også avslørt at antallet elever som opplever mobbing i Kristiansand er nesten doblet, med de yngste elevene som rammes hardest.

Karianne Sørtveit, leder i Utdanningsforbundet Kristiansand, støtter Danielsens bekymring og etterlyser flere barnehagelærere for bedre oppfølging av barna. Hun påpeker at barnehagelærere ofte kan forutse hvordan barna vil takle skolen, da utfordringer fra barnehagen ofte forsterkes i skolen.

Ronny Myrene, nestleder for foreldreutvalget for barnehager i Kristiansand (FUB), understreker at bitings- og utageringsproblemer blant barn er et hyppig diskutert tema blant foreldre. Han krever økt grunnbemanning og bedre rapportering av hendelser som viktige tiltak for å håndtere problemene.

Åse Løvdal, leder av oppvekstutvalget, ønsker å innføre en bemanningsnorm med minst 50 prosent pedagoger og 25 prosent fagarbeidere i hver barnehage, samtidig som hun erkjenner at økonomiske utfordringer må løses for å oppnå dette målet.

Powered by Labrador CMS