Arkivfoto: Utdanning
Arkivfoto: Utdanning

For første gang på 15 år skal skolefritidsordningen evalueres

I Sverige har skolefritidsordningen (SFO) egen lærerplan, og det finnes en egen utdanning for dem som jobber der. Dette vil norske forskere lære mer om.

Publisert

– Denne gangen skal vi også ha fokus på dem som har plass på SFO på grunn av særskilte behov. De kan benytte seg av SFO hele barneskolen. Vi skal se på flere ting, blant annet hvordan SFO fungerer som integreringstiltak, sier Christian Wendelborg ved NTNU Samfunnsforskning til Utdanning.
Han skal lede gruppen som skal evaluere SFO i Norge. Den forrige evalueringen i 2002 ledet han sammen med Øyvind Kvello.

De skal i tillegg se på foreldrebetaling, bemanning og kompetansen til de ansatte.

 

Samler ikke inn data om kompetanse

Tidligere har Grunnskolens informasjonssystem (GSI) innhentet informasjon om de ansattes kompetanse også i SFO. Det har de sluttet med.

– Vi hadde en gjennomgang og rensket bort poster som ble lite brukt. Da var de ansattes kompetanse i SFO en av de postene som ble tatt bort, sier rådgiver Jonatan Smith-Isaksen i Utdanningsdirektoratet til Utdanning.

Gruppen som skal evaluere SFO, må finne andre måter å kartlegge kompetansen i SFO på.

– Hvis kompetansen fortsatt hadde blitt kartlagt i GSI, hadde det gjort jobben min enklere, sier Wendelborg.

Gruppen skal blant annet besøke 10 SFOer og intervjue ansatte, ledere, PPT-tjenester og foreldre til barn med særskilte behov.

 

 

Svensk hjelp

I Norge er det forsket lite på SFO, og en har få retningslinjer. I Sverige har de en egen læreplan for SFO («fritidshem» på svensk, red. anm.), det er forsket langt mer enn i Norge, og de har også en egen lærerutdanning rettet mot skolefritidsordningen.

– Vi har inngått et samarbeid med sentrale personer ved lærerutdanningen for SFO-ansatte på Stockholms Universitet. Det blir spennende å høre hvilke tanker og perspektiver de har, sier Wendelborg.

– Skal dere komme med råd om hvordan SFO i Norge bør drives?

– Vi kommer til å komme med en generell anbefaling. Det gjenstår å se hva vi finner.

Evalueringen skal leveres i oktober neste år. Det er Utdanningsdirektoratet som har bestilt evalueringen.

Powered by Labrador CMS