KrF-forslag om evaluering av seksårsreformen får samlet støtte

Partiene på Stortinget støtter Kristelig Folkepartis forslag om å evaluere seksårsreformen.

– Skolen må tilpasse seg barnas måte å lære på. Vi trenger kunnskap om hvordan seksåringen har det i skolen og hva som må endres for å bedre ivareta barna våre, sier partiets skolepolitiske talsmann Hans Fredrik Grøvan.

Han viser til at det er over 20 år siden seksåringene ble tatt inn i norsk skole.

– På tross av at dette er en av de største reformene i nyere historie, har dette ikke blitt evaluert, og vi vet lite om hvilke konsekvenser dette har for barnas læring, utvikling og trivsel, sier Grøvan.

Det pågår nå et arbeid med å fornye læreplanverket som skal være ferdig i 2020. For å unngå at det må gjøres større endringer i dette raskt etter at det er innført, har det vært viktig for KrF at første steg i kunnskapsinnhentingen og evalueringen må gjøres raskt.

– KrF mener det er på høy tid at det gjøres et systematisk arbeid på dette, og at det i etterkant raskt gjøres endring i skolehverdagen til de yngste barna. Vi har mange forslag vi vil jobbe videre med som skal sikre en skole på barnas premisser og ikke motsatt, sier Hans Fredrik Grøvan.

Åshild Bruun-Gundersen (Frp), som sitter i utdanning -og forskningskomiteen sammen med Grøvan, sier til NTB at hennes parti ser fram til evalueringen.

– Vi mener det må legges mer vekt på barnas modenhet ved skolestart, og mindre vekt på alder. Jeg håper derfor denne evalueringen fører til at Frp får gjennomslag for fleksibel skolestart, sier Bruun-Gundersen.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS