Videregående skoler i distriktene kan være i fare for å bli nedlagt vist en innfører fritt skolevalg mener politikere i Trøndelag. Arkivfoto: Ole Martin Wold
Videregående skoler i distriktene kan være i fare for å bli nedlagt vist en innfører fritt skolevalg mener politikere i Trøndelag. Arkivfoto: Ole Martin Wold

Regjeringen vil ha fritt skolevalg – trønderne sier nei

Fylkestinget i Trøndelag vil fortsette å belønne elever som velger å gå på nærskolen med ekstra opptakspoeng. Regjeringen foreslår å innføre fritt skolevalg.

Publisert

I Trøndelag får elever nærskolepoeng når de søker på sin nærmeste videregående skole. Elever kan søke på den skolen som ligger nærmest som har den linjen de vil gå på og beholde sine nærskolepoeng. Søker de på skoler som ligger lenger unna, beholder de ikke nærskolepoengene.

Etter sammenslåingen av Trøndelagsfylkene ønsket det nye fylket å beholde ordningen, men regjeringen går inn for at det skal være fritt skolevalg i alle fylker.

– En av de viktigste oppgavene vi har, er å hjelpe unge gjennom videregående opplæring. Dette forslaget innebærer at flere må flytte på hybel for å gjennomføre videregående opplæring, og det er ikke med på å øke gjennomføringsgraden at unge som ønsker å gå på nærskolen må flytte ut, sier Gunnar Alstad (Sp) til Utdanning. Alstad er medlem av hovedutvalget for utdanning i fylkestinget i Trøndelag.


Distriktspolitikk

Trøndelag har vedtatt at de ønsker å ha skoler i distriktene.

– Det er viktig å ha skoler ute i distriktene. Både for å kunne tilby utdanning, men også for å skape arbeidsplasser. Når unge utdanner seg et sted, er det større sannsynlighet for at de også bosetter seg der og er med på å sikre rekrutteringen til næringslivet  i distriktene, sier Alstad.

– Hva synes du om at det kanskje kommer bestemmelser ovenfra som dere ikke er enige om?

– Det er ikke med å styrke lokaldemokratiet at vi ikke selv får bestemme hvordan vi skal drive skole- og distriktspolitikk, sier Alstad.

– Hvis fritt skolevalg går igjennom, er det bare de med gode karakterer som får velge. De som har dårlige, har få eller ingen valg, sier Alstad.

 

Provoserende

Leder for hovedutvalget for utdanning Hanne Moe Bjørnbet (A) er for tiden sykmeldt, men har uttalt tidligere at hun er provosert over at regjeringen prøver å overkjøre distriktene. Trøndelag består av en stor og flere mellomstore byer.

– Det er vanskelig å gi en eksakt analyse og spådom på hva som vil skje, men det finnes mye dokumentasjon på at flyttestrømmer går mot sentrale strøk. Vi vet mange elever fort kan trekke til byene, sier Bjørnbet til Trønder-Avisa.

– Vi hadde fritt skolevalg for en del år siden i Sør-Trøndelag. Sterke elever fra distriktene konkurrerte da ut de svakeste elevene fra Trondheim. Svake elever som slet med å komme seg gjennom skolen, ble flyttet på hybel mot sin vilje, sier Bjørnbet.


Ny diskusjon

Det har ikke lyktes Utdanning å få tak i fylkesdirektør Vegard Iversen, men han har uttalt til Trønder-Avisa at han nå er forberedt på en ny diskusjon om fritt skolevalg.

– Den mest åpenbare fordelen er friheten vi gir elevene. En viss konkurranse mellom skoler kan også virke skjerpende. Den mest åpenbare negative konsekvensen, er at bare en del av elevene i realiteten får velge fritt. Det er dem med høyest karaktersnitt fra grunnskolen. Hver skole har nemlig begrenset kapasitet, sier Iversen.

Iversen sier det kan oppstå A-og B- skoler.

– I delene av fylket hvor skolene ligger tettest, kan vi risikere det. Da tenker jeg spesielt på Innherred og Trondheim. Den aller største frykten er imidlertid knyttet til de minste distriktsskolene. Enkelte skoler balanserer hårfint med tanke på elevtall, og vil ikke tåle en betydelig elevreduksjon, sier direktøren til Trønder-Avisa.
Regjeringen trenger støtte fra minst ett parti i Stortinget for å innføre ordningen. 

Powered by Labrador CMS