Sametinget i Karasjok befinner seg snart ikke lenger i Troms og Finnmark fylke.

Fylkestinget i Troms og Finnmark går formelt inn for oppdeling

Troms og Finnmark fylke skal oppløses, har nå fylkestinget formelt bestemt i et ekstraordinært møte. Det ble vedtatt med 39 mot 18 stemmer.

Det ekstraordinære fylkestinget ber om at det skjer innen 1. januar 2024. Ønsket er at de nye fylkesgrensene skal være de samme som før fylkessammenslåingen.

15. desember vedtok fylkestinget å starte prosessen med oppdeling, med 44 mot 12 stemmer. Fredag kom det formelle vedtaket om å sende inn søknad om oppløsing, i et ekstraordinært, digitalt fylkesting.

1. mars er fristen som regjeringen har satt for å sende inn søknad om oppdeling av tvangssammenslåtte fylker og kommuner.

En meningsmåling utført i midten av februar viste at over 60 prosent av de spurte i fylket ønsket å reversere sammenslåingen.

Reform i revers

Troms og Finnmark fylker ble slått sammen 1. januar 2020 som en del av regionreformen. Bare fem måneder senere søkte fylkestinget om skilsmisse for de to tidligere fylkene.

Det er også vedtatt at Viken fylke skal deles opp igjen og gå tilbake til de tre fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.

I Innlandet derimot, der en folkeavstemning ga flertall for oppsplitting vedtok fylkestinget at fylket skal bestå.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS