– En av fem unge jenter sliter psykisk

22,2 prosent av jentene og 3,5 prosent av guttene på 16 år sliter med emosjonelle problemer, ifølge en ny studie. Andelen jenter som sliter, er doblet på ti år. Forskerne er skremt over tallene

Forskere ved NTNU har spurt både gutter og jenter på 13 videregående skoler i Sør-Trøndelag om emosjonelle vansker, egenverd, kroppsbilde, mestring og unngåelse. Svarene overrasker forskerne. Hele 22,2 prosent av jentene de snakket med, sier de sliter med det forskerne definerer som «emosjonelle vansker», skriver  Klassekampen.

I den siste store norske rapporten om temaet,  Akershus-undersøkelsen fra 2004, gjaldt dette 11 prosent av jentene.

– Dette er skremmende tall, sier førsteamanuensis Per Egil Mjaavatn ved NTNU, en av to forskere bak undersøkelsen. I fjor høst reiste han og medforsker Per Frostad rundt for å snakke med 16-åringer. Målet var å få oversikt over hvorfor ungdom ikke greier å fullføre videregående skole. De samme elevene skal følges til de er ferdige med videregående opplæring.

Kontrasten mellom guttene og jentenes svar i undersøkelsen er slående. Bare 3,5 prosent av guttene oppgir selv at de har emosjonelle vansker. Mange av jentene svarer at de mister troen på seg selv om de svarer feil, at de ofte er misfornøyd med seg selv og at de ikke liker sin egen kropp. Forskerne vet ennå ikke hvorfor jentene sliter mer enn guttene. (©NTB)