Svensk skepsis til privatskoler

64 prosent av svenskene er imot at private skoleeiere skal få ta ut utbytte av driften, skriver den avisen Dagens Nyheter.

Nær to tredeler av svenskene sier det er feil å la private skoleeiere få ta ut utbytte av driften. I en undersøkelse gjennomført av den svenske avisen Dagens Nyheter og meningsmålingsinstituttet Ipsos sier 64 prosent av de spurte nei til utbytte. 23 prosent svarer ja og 13 prosent svarer vet ikke.

Undersøkelsen ble gjennomført i annen halvdel av oktober i forbindelse med at den svenske regjeringen arbeider med et forslag om utbyttebegrensninger fra driften av skattefinansierte helse- og omsorgstjenester samt skoler.

Motstanden mot at private aktører i det hele tatt skal få drive skole, er også generelt stor blant svenskene. På spørsmål om de synes privat drift av skoler fungerer positivt eller negativt for svensk skole, svarer 46 prosent at privat drift fungerer negativt. 25 prosent mener positivt, 17 prosent svarer hverken - eller, og 11 prosent svarer vet ikke.

Ifølge undersøkelsen er svenskene mindre skeptiske til private aktører innen helse og omsorg, enn hva de er innen skole. Dette forklares med at innen skole har private alternativer pådratt seg et dårlig omdømme på grunn av konkurser og avsløringer av oppblåste karakterer for elevene, såkalt karakterinflasjon.

Blant sosialdemokratiske velgere er motstanden mot private aktører i skolen svært stor, ifølge Ipsos-analysesjef David Ahlin. Han sier til Dagens Nyheter at selv blant Moderaternas (det svenske Høyre) velgere råder det en betydelig skepsis til at private skoleeiere skal kunne ta ut utbytte. Moderaterna er langt på vei delt på midten, med 44 prosent som sier nei og 45 prosent som sier ja til rett til utbytte for private skoleeiere. Blant alle øvrige partiers velgere er utbyttemotstanderne i flertall.

Private aktører innen helse og omsorg kommer langt bedre ut i undersøkelsen. 62 prosent er likevel mot privat rett til utbytte innen eldreomsorgen, 58 prosent sier nei når det gjelder legesentre, og 45 prosent når det gjelder tannhelsetjenester. Privat tannhelsetjeneste er det svenskene ser ut til å se mest velvillig på.

Powered by Labrador CMS