Privatskoler tapte mot staten i husleietvist

Retten har slått fast at det var riktig av staten å kreve 6,1 millioner kroner tilbake fra Bergen Private Gymnas og Metis Akademiet.

I en ny dom fra Bergen tingrett får Kunnskapsdepartementet medhold i at det var riktig å kreve tilbake penger de utbetalte til to privatskoler i Bergen, skriver  Bergens Tidende.

Nå må skolene ut med 228.000 kroner i sakskostnader dersom dommen blir stående.

– Vi er skuffet over ikke å ha fått medhold i retten. Vi mener fortsatt at vår oppfatning er den riktige, og at markedsprisen som retten har lagt til grunn, er for lav, sier konsernsjef Trond Botnen i Metis Education AS, som eier Bergen Private Gymnas og Metis Akademiet videregående skole.

I desember 2013 påla departementet de to skolene å betale tilbake 8,2 millioner kroner i for mye utbetalt statsstøtte.

Kravet er allerede tilbakebetalt, men privatskolene har bestridt deler av det. Stridens kjerne er om skolene betalte for mye i husleie til sitt morselskap, Metis Education AS.

– Det er viktig å understreke at dette er en fem år gammel sak. Pengene er tilbakebetalt, og denne dommen får ingen konsekvenser for våre 1.100 elever, ansatte eller foresatte, sier Botnen.

Retten er enig med staten i at skolene i 2011 betalte en husleie som lå langt over markedspris, og langt over det morselskapet betalte huseier. Mens skolene betalte 2.239 kroner per kvadratmeter i husleie, betalte morselskap bare 1.414 kroner, ifølge staten. (©NTB)

Powered by Labrador CMS