Foto: Google Maps
Foto: Google Maps

22 barn slutter i barnehagen etter konflikt med eier

I en barnehage i Røyken tar foreldrene 22 barn ut av barnehagen, som følge av en konflikt med eieren av den private barnehagen 100-meterskogen barnehage.

Publisert Sist oppdatert

Nær halvparten av barna i 100-meterskogen barnehage har sluttet eller sagt at de skal slutte, som følge av konflikten mellom foreldre og eier i barnehagen, skriver Røyken og Hurums Avis.

Satt under tilsyn

100-meterskogen barnehage i Røyken ble i starten av september satt under av tilsyn av kommunen som følge av bekymringer fra foreldre i barnehagen. Bekymringene gikk på utbytte eier tok ut satt i sammenheng med hvor mye som ble brukt på drift og bemanning i barnehagen.

Konflikten har siden tilsynet startet tilspisset seg. Foreldre til 22 barn har trukket eller kommer nå til å trekke sine barn ut av barnehagen. Blant disse er tidligere foreldrerepresentant i FAU og SU Ingvild Ryggen Carstens.

Per nå er det i overkant av 50 barn i barnehagen.

– Ikke noe valg

– Jeg har fått bekreftet at antallet barn som har sluttet eller nå slutter er 22. Vi gjør dette fordi det ikke er noen vilje til å komme foreldrene i møte eller samarbeide med oss for å få et trygt og godt miljø for våre barn. Jeg personlig føler at jeg ikke har noe annet valg, sier Ryggen Carstens til Røyken og Hurum avis.

Hun er nøye med å understreke at det ikke er de ansatte i barnehagen som er problemet, men hvordan den styres og hvilken bemanning den har.

Ny barnehageplass

Røyken og Hurums Avis har vært i kontakt med flere foreldre som bekrefter situasjonen og at svært mange barn nå blir trukket ut av barnehagen.

De barna som har sluttet eller nå slutter har fått plass i andre barnehager.

Røyken og Hurums Avis har også i denne saken kontaktet eier og daglig leder Ingvild Hansen for kommentar, men hun har foreløpig ikke svart på våre henvendelser i denne saken. Tidligere har hun svart at hun ikke ønsker å diskutere saken i det offentlige rom.