Ingen politisk vilje til å endre fra KS til staten

Det er fortsatt kun ett politisk parti som ønsker å frata KS forhandlingsansvaret.

Publisert

Men Trond Giske (Ap) mener stadig flere i Arbeiderpartiet er tilhengere av en overføring fra KS til staten etter lærerkonflikten i fjor.

Etter konflikten mellom Unio og KS i fjor raste lærerne, både mot ledelsen i Utdanningsforbundet for å mangle kontakt med grasrota og mot KS fordi de ville binde mer av arbeidstiden til lærerne.

 

– Flere tilhengere for et skifte

Per i dag er det kun SV som har vedtak på at de vil overføre ansvaret fra KS til staten, men i september i fjor sa Giske til Aftenposten at han mente det nå var argumenter for å ta fra KS forhandlingsjobben etter den omfattende konflikten mellom KS og lærerne.

Giske sa den gang at han ikke hadde konkludert om dette selv, men at han tilbake i 2003 var veldig skeptisk da daværende kunnskapsminister Kristin Clemet ville overføre forhandlingsansvaret til KS.

I en e-post til Utdanning skriver nå Giske at han har inntrykk av at det innad i Arbeiderpartiet er blitt flere tilhengere av en overføring til staten etter konflikten i fjor.

– På landsmøtet i vår forelå det flere forslag om å flytte ansvaret tilbake til staten. Dette vil være et spørsmål som vi vil diskutere frem til 2017 når programmet for neste stortingsperiode skal vedtas, og jeg tør ikke spå hva utfallet blir. Mitt inntrykk er at det innad i Arbeiderpartiet er blitt flere tilhengere av overføring til staten etter konflikten i fjor, skriver Giske.

 

 

– Fornuftig å overføre til KS

I Facebook-gruppa Arbeidstidsforhandlingene har debatten fortsatt siden oppgjøret kom i havn, og svært mange mener det er på høy tid å få staten tilbake som forhandlingsmotpart. En uformell rundspørring som Utdanning gjorde nylig viser at 95 prosent av lærere som svarte ønsker å få staten tilbake.

5 prosent er fornøyde med KS.

Men det vil kreve et politisk flertall på Stortinget for å få gjennomslag for en slik endring. Per i dag er det ikke stemning for dette, heller ikke i regjeringen. Å skifte forhandlingsmotpart for lærerne står ikke på dagsorden, opplyser kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overfor Utdanning.

– Da det ble overført til KS fikk det bred støtte, og jeg mener det var fornuftig. Det er kommunenes innbyggere som betaler regninga, og det er der forhandlingene skal skje, sier statsråden.

– Hva tenker du om at det kommer et så tydelig signal fra grasrota (95 prosent ønsker å gå over til staten, red. anm.)?

– Undersøkelsen holder nok ikke vann slik den er gjennomført, men jeg er sikker på at andre funn også ville konkludert med at flertallet ønsker seg tilbake til staten. Det er nok delte meninger i Utdanningsforbundet og rundt i fylkeslagene, og mange mener nok at dette er en kamp man tapte for ti år siden. Det er nok årsaken til at grasrota ikke når opp i forbundet; mange vil ikke ta denne kampen og velger å være i KS

 

– Mange og store konflikter

I kjølvannet av konflikten i fjor var det noen partier og enkeltpersoner som luftet at de ønsker å diskutere det.

– Men det er noe helt annet enn at et parti ønsker det. Bortsett fra SV er det ingen partier som har vedtatt at de vil ha en overføring fra KS til stat. Men om noen ønsker en diskusjon, må de gjerne ha det, sier Røe Isaksen.

Han har ingen problemer med å se at det har vært for mange og for store konflikter siden ansvaret ble overført.

– Det har vært tungt for partene. Vi som departement kan bidra til at partene kan snakke sammen, men ikke i selve forhandlingene.

Heller ikke blant de politiske partiene i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (KUF) på Stortinget er det flertall for et skifte.

 

Utdanning har henvendt seg til én representant for hvert av partiene i KUF-komiteen og stilt dem spørsmålet: «Er det aktuelt for deg å jobbe for å flytte forhandlingsansvaret for lærerne fra KS til staten?»

 

Torgeir Knag Fylkesnes (SV):

Det enkle svaret er ja. SVs landsstyre har vedtatt at tillitskrisen i skolen er så alvorlig at forhandlingsansvaret for lærerne bør flyttes tilbake til staten.

Det finnes gode prinsipielle argumenter for at KS skal ha forhandlingsansvaret for lærerne, men argumentene for å tilbakeføre forhandlingsansvaret til staten er likevel sterkere. For det første er det uholdbart med en vedvarende tillitskrise i skolen. Vi kan ikke se på at gode lærere forlater læreryrket og at rekrutteringen til læreryrket går ned.

Les hele vedtaket her (pdf)

 

Anne Tingelstad Wøien (Sp):

Vi har ingen planer om å endre forhandlingsansvaret fra KS tilbake til staten. Kommunene har arbeidsgiveransvaret og vi mener det derfor er rett at de også har forhandlingsansvaret. Så er det opp til oss i Stortinget å sørge for en kommuneøkonomi som gjør at kommunene kan gi lærerne god lønn.

 

Iselin Nybø (V):

Det har vært Venstres holdning at dette bør følge arbeidsgiveransvaret, altså ligge til kommunene/KS. Vi vil ikke, på dette tidspunkt, ta initiativ til å endre dette.

 

Henrik Asheim (H):

Nei jeg mener ikke det vil være riktig å flytte forhandlingsansvaret til staten. Jeg mener det er viktig at de som er arbeidsgivere for lærerne også er det som forhandler lønn og arbeidstid med dem. Når det er sagt, var konflikten vi så i fjor veldig alvorlig og det bør forventes at partene løse disse forhandlingene bedre i fremtiden.

 

Anders Tyvand (KrF):

Svaret er nei. Jeg mener det er best at det fremdeles ligger i kommunene, men da må kommunene og KS forvalte sitt ansvar på en bedre måte enn det som har blitt gjort så langt.

Under konflikten i fjor sommer var det en utfordring at KS forhandlet på et mandat som var så svakt forankret i kommunene.

 

Bente Thorsen (Frp):

Jeg har ingen intensjon om å arbeide for å flytte forhandlingsansvaret tilbake til staten.

Lærerne er kommunalt ansatte og da mener jeg det riktig at de forhandler med kommunene, på lik linje med andre kommunalt ansatte.

 

Trond Giske (Ap):

Arbeiderpartiet støttet i 2003 Bondevik-regjeringens forslag om at forhandlingsansvaret ble flyttet til KS. Siden den gangen har ikke Arbeiderpartiet gjort noen nye vedtak, men til landsmøtet i vår forelå det flere forslag om å flytte ansvaret tilbake til staten. Dette vil være et spørsmål som vi vil diskutere frem til 2017 når programmet for neste stortingsperiode skal vedtas, og jeg tør ikke spå hva utfallet blir. Mitt inntrykk er at det innad i Arbeiderpartiet er blitt flere tilhengere av overføring til staten etter konflikten i fjor.

 

I tillegg sier Bjørn Moxnes (Rødt):

Fjorårets storkonflikt gir en rekke viktige argumenter for at forhandlingsansvaret bør overføres tilbake til staten, blant annet viser konflikten at det nærmest var umulig å plassere det politiske ansvaret, og KS manglet demokratisk forankring for kampen mot lærerne.

Powered by Labrador CMS