Pensjonistene taper igjen!

Og enslige rammes hardest, skriver Dagbladet den 20. mars. Hvis dagens reguleringsforskrift følges, vil pensjonistene få en realnedgang i alderspensjon på 1,2 % i 2017, mot en nedgang på 1,9 % i 2016 og 0,5 % i 2015.

I dag regulere pensjonene med lønnsveksten og reduseres deretter med 0,75 %. Det er verdt å merke seg dette nedslaget gjelder hele pensjonsbeløpet, ikke bare selve årets tillegg. Dagbladets beregninger stemmer godt overens med beregningene fra LOP – Landslaget for offentlige pensjonister – som har kommet fram til at den negative lønnsveksten i 2016 var 1,9 %, og at den for i år synes å bli 0,9 %.

For blant annet å rette opp disse skjevhetene, har organisasjonen fremmet en rekke krav til statsbudsjettet for 2018 når det gjelder:

•             alderspensjon,

•             skatt,

•             helse- og sosialutfordringer,

•             tannhelse,

•             spesialisthelsetjenesten,

•             frivillighetssentralene,

•             brukerombud.

Kravene er i denne prioriterte rekkefølge, og hovedkravet er at pensjonistene skal følge inntektsutviklingen til de yrkesaktive. Minstefradraget må dessuten reguleres på linje med de yrkesaktive. Og fradraget for store sykdomsutgifter må videre opprettholdes og utvides til nye brukere. LOP krever også at tannhelse bør være en del av det offentlige helsetilbudet på lik linje med legesystemet, og at det innføres en rimelig egenandel for eldre over 67 år. Restbeløpet må dekkes av folketrygden.

Etter at pensjonsreformen ble gjennomført, har økonomien endret seg, og reallønnsveksten har blitt lavere enn man da antok. Og siden det aldri var meningen at pensjonene skulle tape seg i verdi, er det nå viktig at pensjonistene får tilbake forhandlingsretten.                                                   

Kilder: Dagbladet 20/3, Vi i LOP 1/2017.

 

  • Nils Tore Gjerde er pensjonist og medlem av LOP

 

 

 

Powered by Labrador CMS