Roy Steffensen mener politikerne i Oslo ikke evner å løse voldsproblemene, som han mener kommer av innvandring til hovedstaden. Foto: Snorre Schjønberg
Roy Steffensen mener politikerne i Oslo ikke evner å løse voldsproblemene, som han mener kommer av innvandring til hovedstaden. Foto: Snorre Schjønberg

Steffensen: – Må erkjenne at Oslo-innvandring skaper voldsproblemer i skolen

Utdannings- og forskningskomiteens nye leder, Roy Steffensen (Frp), mener Oslo-politikerne ikke evner å løse voldsproblemene i skolen fordi de ikke vil innrømme at det skjer på grunn av innvandring.

Vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim (H) kalte inn til krisemøte om tilstanden i Oslo-skolen da rektoren på Stovner videregående gikk ut og sa han ikke kan garantere for sikkerheten. Både Utdanningsetatens egne tall, slik TV2 har meldt, og Oslo-politiets tall over anmeldelser, viser en markant økning i vold- og trusselsaker på videregående skoler i Oslo de siste årene.

– Det er et alvorlig problem. Vi må jobbe sammen og løse dette, men det vi må erkjenne når det gjelder problemene i Oslo-skolen, er at det har med høy innvandring å gjøre, sier Roy Steffensen, utdanningskomiteens nye leder fra Frp, til Utdanning.

– Vi må erkjenne hva som er problemet. Raymond Johansen sier det er klasseforskjeller som skaper dette, og ja, men hva har ført til de klasseforskjellene? Jo, høy innvandring og fortetning av innvandrere i de største byene. Men når du nekter å erkjenne det i frykt for å bli kalt rasistisk, da får du ikke løst problemet, sier Steffensen.

 

– Trygt miljø som skader

Han mener det er viktig å sørge for at problemene i Oslo ikke sprer seg videre til andre byer. Hva som skal løse problemene i hovedstaden, har han ingen hurtigløsning på, forklarer han, men nevner tidlig innsats i skole og barnehage, flere innvandrerbarn i barnehager, gode fritidsklubber og aktive idrettslag som elementer i en større løsning.

Steffensen mener problemene som oppsto ved fortetning av kommunalboliger på slutten av 1900-tallet, er være noe dagens politikere må lære av.

– Nå er vi med på å skape problemet på sikt ved den fortetningen som skjer. Du må spre folk som er asylsøkere og flyktninger rundt om, og ikke bare i de og de bydelene. Det gjelder også norske familier. Har du kommunale boliger generelt sett, må du forsøke å spre dem rundt. Da får du ikke like lett områder med mange levekårsutfordringer, sier han.

– Folk velger jo selv hvor de vil flytte. Vi ser for eksempel at mange innvandrere vil flytte til Oslo, for her er det et miljø de trives i, men det miljøet gjør at de ikke blir integrert, og ungene deres blir ikke like lett en del av det norske samfunnet, sier Steffensen.

 

Roser Asheim

Steffensen mener Asheim gjorde helt rett i å kalle inn til hastemøtet med Oslo-politikerne, politiet og andre involverte parter. Oslo-politikerne og særlig Arbeiderpartiet har kritisert Asheim for å kalle inn til et overilt møte og forsøke å overstyre Oslo-skolen.

– Jeg synes det er positivt at vi har en minister som sier at hvis det er et problem, må vi løse det. Han har ikke sagt at han skal gå inn og overstyre Oslo-skolen, men han sier som minister på feltet at dette må vi ordne opp i. Så vil han ha Oslo med på lag. Det er mer sånn at de går i skyttergravene i Oslo, sier Steffensen.

– Det ville vært større grunn til bekymring hvis kunnskapsministeren ikke gjorde noe når en rektor går ut og sier han ikke kan garantere for sikkerheten ved skolen.

 

Utdanning har kontaktet Raymond Johansen for tilsvar, men har ikke fått noe svar. Red.

Powered by Labrador CMS