Utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) får kraftig kritikk for sin oppførsel overfor ansatte i Utdanningsetaten. Foto: Bo Mathisen
Utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) får kraftig kritikk for sin oppførsel overfor ansatte i Utdanningsetaten. Foto: Bo Mathisen

Kraftig kritikk i varsel mot byråd Inga Marte Thorkildsen

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen oppfører seg trakasserende og utilbørlig overfor ansatte i Oslo-skolens administrasjon, hevder ledere i Utdanningsetaten.

Publisert

Kritikken kommer fram i et varsel flere i ledergruppen nylig sendte inn gjennom Oslo kommunes sentrale varslerordning, ifølge Aftenposten. Brevet innledes med følgende setning: «Arbeidsmiljøet til ledergruppen i Utdanningsetaten er uholdbart og går utover arbeidsglede, helse og daglig trivsel.»

Inga Marte Thorkildsen

* Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo siden desember 2017

* Født 1976 i Oslo. Datter av SV-politiker og leder av Nei til EU, Heming Olaussen

* Mellomfag i religionshistorie og statsvitenskap

* Fylkessekretær Vestfold SU og Vestfold SV 1994–1996

* Kvinnepolitisk leder SV 2000–2003

* Stortingsrepresentant fra Vestfold 2001–2013

* Nestleder i SV 2012–2015

* Statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2012- 2013

* Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo 2015–2017

(Kilde: NTB, Stortinget.no)

Varslerne beskriver Thorkildsens oppførsel overfor ansatte som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende».

Thorkildsen har siden desember 2017 vært byråd for oppvekst og kunnskap, og hun er slik ansvarlig politisk leder for Oslo-skolen. Hun skriver til avisen at hun er kjent med varselet, men ikke med innholdet i det utover det som er gjengitt i spørsmålene fra avisen.

«Det er kommunens sentrale varslingsråd som nå skal behandle varslene, og det er ikke naturlig at jeg på nåværende tidspunkt kommenterer de ulike påstandene i detalj», skriver hun.

Varslerne skriver at «byrådens atferd i møter med medarbeidere i Utdanningsadministrasjonen er trakasserende. Dette manifesterer seg i utilbørlig oppførsel der byråden roper høyt og skriker til enkelte medarbeidere, gestikulerer vilt, gråter og mistenkeliggjør tilstedeværende.» (©NTB)