Annonse

Trygghet, relasjoner og støtte er tre sentrale ord i guiden som det danske EVA-instituttet har gitt ut for å hjelpe lærere å styrke elevenes trivsel i den videregående skolen. Arkivfoto: Utdanning

Slik kan skolene jobbe med å få elevene til å trives

Denne guiden fra danske EVA-instituttet viser hvordan de videregående skolene kan styrke elevenes trivsel.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

EVA er en uavhengig, statlig organisasjon i Danmark som skal bidra med evalueringer og kunnskapsgrunnlag for å utvikle utdanningssektoren.

De har nå laget et eget hefte, «Inspirasjon til arbeidet med elevtrivsel». Der peker de på tre temaer det er viktig å jobbe med.

 

1. Skape trygge fellesskap på skolen.

Elevene må oppleve å være del av sosiale og faglige fellesskap på skolen. Det er særlig viktig å gi nye elever en god start på det videregående skoleløpet. Da kan det for eksempel være lurt med faste klasserom som gir en trygg base for elevene.

 

2. Lærernes relasjonelle rolle i arbeidet i klasserommet.

Lærerne må skape en god samarbeidskultur i klassen, hvor alle elever opplever at de kan bidra. Elevene må føle at det er rom for å feile. Lederne må skape en kultur hvor alle lærerne ser på lærer-elev-relasjonen som en viktig del av sitt arbeid.

 

3. Støtt elever som har det vanskelig.

Forebygg mistrivsel, for eksempel gjennom kontaktlærersamtaler, egne elevcoacher eller klassekurs i planlegging og studieteknikk. Ta tidlig tak i det hvis en elev henger etter. Gi elevene mulighet til også å benytte seg av hjelpetilbud, som psykolog og coach, uten at medelevene får vite det.

 

Her finner du hele artikkelen fra EVA og heftet «Inspirasjon til arbeidet med elevtrivsel».  

 

Fakta

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!