Annonse

Økonomiprofessor Steinar Holden (til høyre) har ledet utvalget som i dag la sin andre delrapport om framtidas kompetansebehov til kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Arkivfoto: Marianne Ruud

Ny rapport: – Flere må bidra i arbeidslivet

– Når flere skal stå i jobb lengre, må vi tilrettelegge for at flere kan fylle på med kompetanse gjennom hele arbeidslivet. sier kunnskapsministeren.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Kompetansebehovsutvalget overleverte sin andre delrapport til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) fredag. Utvalget ledes av professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.

– Utvalget løfter i denne rapporten fram åtte utfordringer for kompetansepolitikken. Noen av utfordringene har vært høyt på dagsorden de siste årene, som blant annet behovet for etter- og videreutdanning i arbeidslivet, mens andre har fått mindre oppmerksomhet foreløpig, sier Sanner.

Blant utfordringene er at for mange går ut av grunnskolen med svake ferdigheter og lav kompetanse, samt at for mange ikke fullfører videregående opplæring og ikke oppnår en stabil tilknytning til arbeidslivet. Utvalget trekker også fram at den teknologiske og samfunnsmessige utviklingen gjør at kompetansen må utvikles og fornyes. Ifølge utvalget er det også mange arbeidstakere som i for liten grad deltar i opplæringsaktiviteter i arbeidslivet og etter- og videreutdanning.

– Denne rapporten styrker begrunnelsen for regjeringens kompetansepolitikk. Vi er allerede godt i gang med kompetansereformen Lære hele livet, sier Jan Tore Sanner.

(©NTB)

 

Fakta

Dette er de åtte utfordringene som Kompetansebehovsutvalget, ledet av professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo, trekker fram i sin andre delrapport:


* Det er for mange som ikke fullfører videregående opplæring og som ikke oppnår en stabil tilknytning til arbeidslivet.

* Teknologisk og samfunnsmessig utvikling gjør at kompetanse må utvikles og fornyes.

* Mange arbeidstakere deltar i for liten grad i opplæringsaktiviteter i arbeidslivet og tar etter- og videreutdanning.

* Økende levealder innebærer at flere må bidra mer i arbeidslivet for å finansiere velferdsstaten. Det øker behovet for påfyll av kompetanse for alle arbeidstakere uavhengig av alder.

* Mobilitet over landegrensene gir usikkerhet om fremtidig tilgang på kompetanse.

* Det er vedvarende mangel på kvalifisert arbeidskraft innen noen yrker, særlig i helse- og omsorgssektoren, grunnskolelærere, IKT, samt fagarbeidere i bygg og anlegg.

* Relevant kompetanse for arbeidslivet bør bli bedre i mange høyere utdanninger.

 

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!

Fakta

Dette er de åtte utfordringene som Kompetansebehovsutvalget, ledet av professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo, trekker fram i sin andre delrapport:


* Det er for mange som ikke fullfører videregående opplæring og som ikke oppnår en stabil tilknytning til arbeidslivet.

* Teknologisk og samfunnsmessig utvikling gjør at kompetanse må utvikles og fornyes.

* Mange arbeidstakere deltar i for liten grad i opplæringsaktiviteter i arbeidslivet og tar etter- og videreutdanning.

* Økende levealder innebærer at flere må bidra mer i arbeidslivet for å finansiere velferdsstaten. Det øker behovet for påfyll av kompetanse for alle arbeidstakere uavhengig av alder.

* Mobilitet over landegrensene gir usikkerhet om fremtidig tilgang på kompetanse.

* Det er vedvarende mangel på kvalifisert arbeidskraft innen noen yrker, særlig i helse- og omsorgssektoren, grunnskolelærere, IKT, samt fagarbeidere i bygg og anlegg.

* Relevant kompetanse for arbeidslivet bør bli bedre i mange høyere utdanninger.

 

Kilde: Kunnskapsdepartementet