Annonse

Drammen kommune vil betale 2.000 kroner per natteravn. Pengene skal gå til nærmiljøene. Foto: Kyle Mayr

Drammen kommune lokker natteravner med betaling

For å få natteravnsordningen på bena igjen er Drammen kommune villig til å åpne lommeboka. Pengene skal gå til tiltak i nærmiljøet til ungdomsskolene i byen.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

– Natteravning er en fin måte å gjøre en dugnadsinnsats for nærmiljøet. Men dessverre har det vært vanskelig å få foresatte til å gå. Med denne nye ordningen involverer vi flere enn bare foreldrene, sier leder for bystyrekomiteen for oppvekst og utdanning i Drammen, Kristin Haftorn Johansen (H).

Forrige uke vedtok komiteen enstemmig at kommunen skal åpne lommeboka for å få natteravnsordningen til å fungere bedre. Tiltaket er basert på SLT-koordinatorens klare anbefaling: Ved å involvere lag og foreninger, legge ravningen til nærmiljøene i stedet for bysentrum, og dessuten betale litt for øktene, har flere tro på at ordningen kan fungere.

– Det er ikke så mange ungdom i sentrum på de tidene man har gjennomført natteravnene. Ved å legge turene til nærmiljøet i stedet får dessuten foresatte en mulighet til å bli kjent med ungdommene som faktisk bor der, sier Haftorn Johansen.

Les også: Kastet stein på natteravner

 

Kan få 40.000 i året

Den nye ordningen tar utgangspunkt i ungdomsskolene Galterud, Marienlyst, Svensedammen, Gulskogen, Børresten og Kjøsterud. Ved hver skole skal det etableres et såkalt nærmiljøsamarbeid som skal ha ansvar for natteravnene. Samarbeidet består av ledelsen ved skolen, FAU og et lag eller en forening i nærmiljøet.

I komiteens vedtak heter det at man forventer seg minimum åtte natteravner årlig. Til gjengjeld er de villig til å betale 2000 kroner per kveld. Maksimum utbetaling per nærmiljøområde er 40.000 kroner. Det betyr at ordningen totalt kan koste kommunen 240.000 kroner i året.

Les også: - Elevenes adferd og oppførsel er aleine foreldrenes ansvar 

 

Avsatte midler

Rektor får ansvar for pengene, men nærmiljøsamarbeidet skal i fellesskap bestemme hva de skal gå til.

– De 240.000 tar vi fra program07, hvor det allerede er satt av midler. Det krever derfor ingen tilleggsbevilgninger, forklarer Haftorn Johansen som legger til at vedtaket er i tråd med både frivillighetsmeldingen og kvalitetsplanen for barnehage, skole og oppvekst, «Lærlingsløpet».

– Det går en rød tråd her, og jeg er spent på hva vi kan få til med ny ordning, sier hun.  

Les også: Ungdomskriminalitet er et symptom på mangelsykdom 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!