Annonse

NOKUT planlegger tilsyn av praksisplasser

Norske studenter i praksisarbeid forteller om svake veiledere, uheldige arbeidstider og vanskeligheter med å finne praksisplass. Derfor varsler NOKUT tilsyn.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Det er i Studiebarometeret 2016, der 10.000 studenter har svart på spørsmål rundt sin opplevelse av praksisperioden, at bekymringene kommer til uttrykk, ifølge   Dagens Næringsliv.

«Langt de fleste studentene i materialet uttaler seg positivt om praksis, men gleden er ikke ubetinget. De fleste kommentarene har et «men», «imidlertid», «bortsett fra» og lignende formuleringer knyttet til seg», heter det i en fersk rapport fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Studentene forteller om veiledere med lav kompetanse, obligatorisk og ulønnet praksis i sommerferien, dyre reiseveier som må betales fra egen lomme, og tilfeller der de selv må finne praksisplass uten hjelp fra utdanningsinstitusjonen. Særlig blant sykepleier- og lærerstudenter er det mye som ikke synes å være på stell.

– Vi visste at dette var et problem, men ikke at det var så utbredt som denne analysen indikerer. Konsekvensen kan være at studentene ikke lærer det de skal, sier direktør Terje Mørland i NOKUT til DN.

Mørland opplyser at NOKUT vil bruke rapporten som grunnlag når de planlegger et tilsyn.

– Både mulig sviktende kvalitet på studentenes praksis og mange indikasjoner på lovbrudd bekymrer oss, sier Mørland.

(©NTB)

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!