Annonse

Minister for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø (V) presenterte den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning på Universitetet i Oslo i dag. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Statsbudsjettet: 1,5 milliarder til forskning og høyere utdanning

Kvalitet i høyere utdanning får 250 millioner kroner de neste fire år. 85 millioner vil bli bevilget neste år.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

I den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning varsles det at regjeringen vil bruke 1,5 milliarder kroner på tre nye opptrappingsplaner over de fire neste årene. I statsbudsjettet for 2019 følges dette opp med 481 millioner kroner.

Forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø presenterte den nye langtidsplanen på en pressekonferanse på Universitetet i Oslo i dag.

– I den nye langtidsplanen styrker vi regjeringens offensive satsing på utdanning, forskning og innovasjon. De gode tidene må brukes aktivt, og regjeringen fortsetter med langsiktige og forpliktende satsinger de neste fire årene. Det skal bidra til en bærekraftig velferdsstat, til vekst i verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser, og til å omstille norsk økonomi og gjennomføre det grønne skiftet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

 

De tre opptrappingsplanene er delt på:

800 millioner kroner til et teknologiløft.

450 millioner kroner til forskning og utvikling for fornyelse og omstilling i næringslivet.

250 millioner kroner til kvalitet i høyere utdanning.

Eksempler på satsingsområder som kan være særlig aktuelle under denne overskriften er styrking av Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning, tiltak for bedre og mer praksis og midler til læringsarealer.

 

Flere lærere med doktorgrad

Regjeringen foreslår å bevilge 8 millioner kroner til flere doktorgrader i offentlig sektor og privat næringsliv, og med særlig vekt på å få flere lærere i skolen til å ta doktorgrad.

– Av disse midlene skal det opprettes 10 nye stipendiatstillinger for lærere. I tillegg foreslår vi å bruke 5 millioner kroner til tiltak for å få flere lærere til å ta doktorgrad. For kunnskap og ferdigheter hos læreren er det viktigste for læringsutbyttet til elevene, mener forsknings- og høyere utdanningsministeren.

Lærere med kompetanse innenfor forskning vil bidra til å styrke samarbeidet med universitet og høgskoler, bedre veiledningen av lærerstudenter i praksis og øke kvaliteten i skolen.

– Vi vil derfor motivere flere skoleeiere til å søke om midler til at flere lærere kan ta en offentlig sektor-ph.d., sier Nybø, i en pressemelding.

 

Vil ha bedre gjennomføring

I Norge er vi mange som begynner på høyere utdanning, men andelen studenter som fullfører en grad, er lavere enn i mange land vi ellers liker å sammenlikne oss med. Om lag en av tre har ikke oppnådd en grad åtte år etter at de starta å studere, viser tal fra Statistisk sentralbyrå.

– Vi foreslår en endring i hvordan studielånet blir gjort om til stipend for å motivere flere til å fullføre graden sin. Å bli ferdig med utdanninga er viktig både for personlig økonomi og for samfunnet. Det uroer meg at så mange er innom høyere utdanning uten å ta en grad, sier Nybø.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!