Annonse

Ved kun 3 av 55 friskoler som det er ført tilsyn ved i fjor, ble det ikke avdekket regelbrudd. I fjor var det 351 friskoer i drift i landet. Ill.foto: Paal Svendsen

Udir fant regelbrudd ved nær alle friskolene de undersøkte i fjor

Utdanningsdirektoratet (Udir) førte tilsyn ved 55 av i alt 351 friskoler som var i drift i Norge i fjor. Ved kun tre skoler ble det ikke avdekket regelbrudd.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Under tilsynene så Udir på gjennomføring av elevundersøkelsen, styrets ansvar, skolepenger, spesialkompetanse, økonomiforvaltning, makt og tvang mot elever, spesialundervisning, læringsmiljø, fysisk skolemiljø, skoleanlegg og fag- og timefordeling.

På bakgrunn av tilsynene fikk 51 skoler varsel om vedtak. De får muligheten til å uttale seg om den foreløpige tilsynsrapporten, før de får vedtak med en reaksjon og en frist for å rette regelbruddene.

Udir understreker at skolene er valgt på bakgrunn av en vurdering av hvor sannsynlig det er at det er brudd på regelverket ved de aktuelle skolene. Tilsynene derfor ikke nødvendigvis et representativt bilde av den generelle situasjonen på alle landets friskoler.

Til sammen gikk 23.500 av 630.000 elever på frittstående grunnskoler skoleåret 2016/17. 15.300 av 191.000 elever gikk på frittstående videregående skoler i samme periode.

Skolene mottok til sammen 4,6 milliarder kroner i statstilskudd.

(©NTB)

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!