Annonse

Lærerprofesjonens etiske råd mener ytringsfriheten til lærerne er truet. Birte Simonsen er leder for rådet.

Lærernes ytringsfrihet er truet, mener Lærernes etiske råd

Hvis noen avstår fra å ytre seg, har vi et system som finnes i samfunn vi ikke liker å sammenligne oss med, sier Birte Simonsen, leder av Lærerprofesjonens etiske råd, når hun kommenterer Malkenes-saken overfor Utdanning.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Etter at lektor ved Ulsrud videregående skole, Simon Malkenes, ytret seg om en skoletime i Dagsnytt 18 på NRK, har lærernes ytringsfrihet blirtt diskutert i media, på lærerrommene og i sosiale medier.

– Jeg opplever at lærernes ytringsfrihet er truet. Dette er en viktig prinsipiell debatt som vi kommer til å ta opp på neste møte, sier Birte Simonsen, leder av Lærerprofesjonens etiske råd.

Rådet skal ha møte 2. mai, og Malkenes-saken kommer til å bli tema på møtet.

– Vi kommer til å bruke Malkenes-saken som eksempel. Det er spesielt at en lærer som har funnet det nødvendig å ytre seg, skal bli truet, istedenfor for at det han tar opp, blir møtt med debatt, sier Simonsen til Utdanning.

 

Fakta

FAKTA: Lærerprofesjonens etiske råd

Lærerprofesjonens etiske råd ble opprettet i 2016 og skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne.

Rådet skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform og har en fri og uavhengig stilling. Medlemmene ble oppnevnt etter en åpen nominasjonsprosess, og uavhengig av organisasjonstilhørighet. Rådet har ni medlemmer, hvorav fem av dem er fra profesjonen, og fire av dem har annen relevant kompetanse.    

Utdanningsforbundet har, som landets største lærerorganisasjon, påtatt seg ansvaret for opprettelsen og driften av rådet i oppstartsfasen. På sikt kan dette endres, fordi rådet er opprettet for hele lærerprofesjonen i Norge.

 

 

– Har lærere en plikt til å ytre seg?

– Ja, det har de. De skal bruke sitt profesjonelle skjønn og ytre seg når de mener at det er behov for å ta opp en sak. I saker der det er nødvendig, bør de komme med saklige argumentasjoner som kan debatteres.

– Enn elevene, har ikke de også et vern?

– Vi kommer til å se på denne saken også fra et elevsyn, men i første omgang har vi fokus på lærernes mulighet til å ytre seg.

– Tror du lærere avstår fra å ytre seg når de ser hva konsekvensene kan bli?

– Det kan nok sette en støkk i andre som vil ytre seg. Frykten for at ytringer fører til store konsekvenser, er meget uheldig. Hvis noen avstår fra å ytre seg, har vi et system som finnes i samfunn vi ikke liker å sammenligne oss med. Derfor er dette en meget viktig debatt for oss i rådet.

– Det profesjonelle skjønnet til lærerne kan være truet. En lærer som sier ifra om ting han mener er kritikkverdig, skal ikke bli møtt med trusler, men med debatt, sier Simonsen.

Utdanningsnytt på Facebook!

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

_____________________

 

Hei!

Kommentering av artikler er ikke tillatt mellom midnatt og 06:00.
Velkommen tilbake!

 

_________________________