Annonse

Tett oppfølging av elevene er avgjørende for å skape en god skole og et godt læringsmiljø for barn og unge, sier Steffen Handal. Arkivfoto: Utdanning

Handal: - SSB trekker feil konklusjon

– Jeg betviler ikke at forskerne har regnet riktig, men basert på dette regnestykket kan man ikke trekke den konklusjonen SSB gjør, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Handal uttaler seg om konklusjonene til de to forskerne Edwin Leuven og Sturla A. Løkken i Statistisk sentralbyrå. De har sett på hva små klasser betyr for elevers senere utdanningsnivå og lønn og konkluderer med at små klasser ikke har effekt.

– Det er viktig å huske på at i den perioden forskerne har undersøkt, var det nasjonale bestemmelser for maksimal størrelse på klassene. Dette er ikke det samme som at alle elever gikk i klasser på 28 og 30 elever i all undervisning. Her er det tvert imot stor variasjon, sier Handal.

– Størrelsen på en skoleklasse er ikke et mål på antall elever per lærer i undervisningen. Flere lærere i klasserommet, bruk av assistenter og delingstimer har lenge vært vanlig praksis i skolene, også i den perioden som dekkes i studien til SSB, påpeker Handal.

– Utdanningsforbundet stiller seg derfor undrende til at forskerne tar utgangspunkt i en regel om maksimal klassestørrelse, men ikke drøfter det store mangfoldet av organisering av undervisningen, for eksempel i mindre grupper, samtidig som de konkluderer med at klassestørrelse ikke har effekt på utdanningslengde eller inntektsnivå, sier han og legger til:

– Læreren er skolens viktigste ressurs. Tett oppfølging av elevene er avgjørende for å skape en god skole og et godt læringsmiljø for barn og unge.

Handal understreker at skolene har behov for fleksibilitet for å skape variasjon i arbeidsmåter og organisering til det beste for elevene.

– Utdanningsforbundet ønsker å sikre denne fleksibiliteten gjennom en nasjonal minstenorm for lærertetthet. Dette skal sikre skolene handlingsrom til å gjøre nødvendige pedagogiske tilpasninger, for eksempel ved inndeling i mindre grupper når det er behov for det.

 

Nyhetsbrev


Meld deg på!


 
 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!