Norske gutter mest ego

En OECD-undersøkelse blant 10 000 13-åringer viser at norske gutter er mest ego. Holdningene deres tilsier at de vil ha lettjente penger, med dertil ønske om å bli berømte, mens norske jenter  er mer opptatt av å hjelpe andre.

Av de 21 landene som var med i undersøkelsen, blir Norge plassert på toppen. Konklusjonen slår fast at  kjønnsforskjellene er størst her i landet, noe likestillingsdirektør Ingunn Yssen ikke finner særlig overraskende. Hun mener at Norge har det mest kjønnsdelte arbeidsmarkedet i hele OECD.

Professor Svein Sjøberg ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i  Oslo har stått bak den norske undersøkelsen. Han hevder at norske gutter - rent generelt - er mer opptatt av materielle goder, og langt mer enn sine jevnaldrende venninner.