Fra venstre: debattleder Marte Gerhardsen, Stefan Löfven, Mette Frederiksen og Jonas Gahr Støre. Foto: Marianne Ruud
Fra venstre: debattleder Marte Gerhardsen, Stefan Löfven, Mette Frederiksen og Jonas Gahr Støre. Foto: Marianne Ruud

Nordiske sosialdemokrater vil styrke fagbevegelsen

De frykter mer sosial dumping, flere midlertidige kontrakter og økende grad av utenforskap. Mottiltaket fra nordiske sosialdemokrater er blant annet å styrke den nordiske modellen.

Publisert

– Den nordiske modellen bygger på samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Da må vi ha velfungerende fagforeninger. Både arbeidsgivere og arbeidstagere bør i større grad organisere seg, sa Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre på et frokostmøte i regi av Tankesmien Agenda tirsdag.

Støre deltok sammen med lederne i søsterpartiene i Skandinavia, statsminister Stefan Löfven fra Socialdemokraterna i Sverige og Mette Frederiksen fra Socialdemokraterne i Danmark.

– I Europa i dag snakkes det mer om «the working poor». Flere har nå utrygge og midlertidige jobber, eller må ta to eller flere jobber for å klare seg, sa Arbeiderparti-lederen.

Han frykter økt press på lønns- og arbeidsvilkår også for nordiske arbeidstakere. Støre advarte mot at vi er på vei mot å få en ny arbeidende underklasse også i Norden.

De tre sosialdemokratiske politikernes svar er å arbeide for flere faste stillinger som et viktig fundament for velferdsstaten.

 

Galt å kutte båndene til fagbevegelsen

Støre advarte mot arbeidskontrakter der fast ansatte kun tilbys lønn de timene de jobber:

 – Vi hører nå om piloter som kun får betalt for timene de sitter i flysetet. Det kan føre til at de går på jobb med feber, noe som ikke bare er uheldig for pilotene, men også for meg som passasjer, sa Støre.

Ap-lederen mener at en av de største feilene sosialdemokratene har gjort både i Norden og globalt, er at de har kuttet båndene til fagbevegelsen.

- I USA er nå under ti prosent av arbeidstakerne fagorganisert. Fagbevegelsen er nesten knust politisk, sa Støre og fortsatte:

- Arbeiderpartiet er partiet for folk som lever av ærlig arbeid. Vårt slagord «Alle skal med» er høyaktuelt. Grunnen er folk som opplever at de ikke er med, sa han.

 

Advarte mot utenforskap i skolegården

Støre er bekymret for dem som føler seg tilsidesatt i samfunnet.

- Det kan handle om barn i skolegården som føler de står utenfor, eldre som ikke får pleie eller folk i arbeidsfør alder som mangler tilstrekkelig kompetanse i bruk av ny teknologi, sa Støre og siterte sin svenske kollega:

- Jeg sier som Stefan: Jeg er ikke så redd for ny teknologi, jeg er redd for gammel, sa Støre.

- Det vi må tenke på nå, er hvordan vi utformer svarene. Det blir også i våre land mer krevede fremover, fordi mange opplever en uro og sterke endringskrefter. I en artikkel jeg nylige leste i Financial Times dukket følgende spørsmål opp; - Er vi en medvindsbevegelse som bare er relevant når det er vekst og mer å fordele? Eller klarer vi å vise at vi er relevante også i tøffere tider?

 

Ungdomsgaranti i Sverige

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, er opptatt av at politikere og partene i arbeidslivet må samarbeide tettere.

– I Sverige har vi opprettet et eget innovasjonsråd som jeg leder. Her diskuterer vi hvordan vi kan skape best mulige vilkår for forskning og digitalisering, sa Löfven.

Sverige er nå i ferd med å snu en negativ arbeidsledighetstrend. En av grunnene til det er en forsterket innsats mot ungdomsledighet.

– Vårt budskap til ungdom er at de innen 90 dager enten skal være i jobb eller utdanning, sa han.

Videreutdanning viktig i Danmark

Mette Frederiksen er også opptatt av å bekjempe arbeidsledighet.

– Vi må erkjenne at vi har behov for private arbeidsplasser. Derfor må vi føre en riktig arbeidslivspolitikk for å være med i konkurransen. Da må vi ha de beste medarbeiderne. Den nye solidaritetskampen er å sørge for at alle får mulighet til å ta videreutdanning, sa hun.

Fredriksen tok over som leder for Socialdemokraterne i Danmark etter Helle Thorning-Schmidt.

Også Støre er opptatt av kompetanseheving og av å bevare arbeidsplasser i de nordiske landene.

 

Ønsker kompetansereform

– Vi vil ha en kompetansereform der medarbeidere får faglig påfyll gjennom livet, og får digital opplæring, sa Støre.

Som eksempel på at all industriproduksjon ikke bør flyttes til Kina, nevnte Støre skiprodusenten Madshus:

– De lager et produkt jeg selv er veldig interessert i. Nylig besøkte jeg bedriften på Biri. Madshus har også en fabrikk i Kina. Jeg fikk vite at de bruker åtte timer på å produsere et par ski på Biri, mens de bruker to dager på fabrikken i Kina. Det handler naturligvis om at de som arbeider på fabrikken i Kina ikke nødvendigvis har vokst opp i et skiterreng. De mangler kanskje også den kunnskapen og det teknologiske utstyret bedriften på Biri har, sa Støre.

De tre politikerne diskuterte også sikkerhetspolitikk. Mette Fredriksen vil styrke det nordiske sikkerhetspolitiske samarbeidet. Hun fikk støtte fra begge sine to kolleger.

Vil demme opp for høyrepopulismen

En annen utfordring er å demme opp for høyrepopulistiske partier som vinner fram i mange deler av verden.

- Vårt svar er ikke uro og usikkerhet, eller et rop på den sterke mann eller kvinne? Men likevel så forstår vi at folk er urolige, sa Löfven.

- Vi har våre problemer absolutt. Men vi må huske at Sverige har gått fra å være et av verdens fattigste land til å bli ett av de rikeste. Siden jeg ble statsminister har jeg truffet over 100 statsledere. De ser alle til Norden. Vi kan ikke levere de samme reformene som for 50 eller 70 år siden. Men vi kan bygge videre på våre verdier; demokrati, frihet, likeverdighet og et solidariske samfunn, sa han.

Også Fredriksen mener det er viktig at sosialdemokratene driver selvransakelse.

- Det som har drevet utviklingen er at de som har minst, de går til høyre. Men er de problemet eller er vi? Jeg velger det siste. For vi er deres tillitsmenn. Vi må bygge bro mellom alle de som ikke har - og som har behov for et sterkt velferdssamfunn - og alle dere som har det dere trenger, sa hun.