Forsker: Sogn og Fjordane kan gå samme vei som Finland

Ved årets nasjonale prøver for 5.-klassinger ligger Sogn og Fjordane tredje sist i lesing. – Det kan godt hende at man har blitt litt slappere, sier forsker.

Publisert

Sogn og Fjordane har i mange år vært fylket der elevene har prestert langt over forventet, men nå ser det ut til å endre seg.

Les også: Mysteriet i vest - Sogn og Fjordane er fylket som forundrar forskarane.

Det er spesielt antallet elever på det laveste mestringsnivået som øker, fra 25 prosent til 30 ved årets prøver. Det er guttene som drar ned resultatet. Jentene leser på omtrent samme nivå i år som i fjor, mens andelen gutter på laveste mestringsnivå på ett år har økt fra 25 til hele 35 prosent.

Sogn og Fjordane har hatt så bra skoleresultater at 12 forskningsteam har forsket på fylkets skoler. Leder for forskningsprosjektet er professor Göran Söderlund.

– Forskning fra hele verden viser at i all lese- og skrivetrening trengs det mengdetrening, dess mer dess bedre. Det er da lett å gjette på at guttene i fylket leser for lite. Men før en setter inn tiltak, bør en undersøke hvor mye og hvordan guttene leser og skriver, sier Söderlund til Utdanning. 

– Har det at man har vært så flinke på skolen i Sogn og Fjordane, gjort at man har blitt litt slappere?

– Det kan godt hende, det er lett å tro at ting går av seg selv, hovmod kan stå for fall. En ser en liten tendens til at resultatene flater ut og går litt ned, sier Söderlund.

Han minner om at den finske skolen gjorde det veldig bra veldig lenge, men de siste årene har finnene hatt en nedadgående tendens.  

– En av tolkningene går på at lærernes status har blitt uthulet der også, som i både Norge og Sverige. I vårt prosjekt har det vist seg at lærernes stilling i samfunnet i Sogn og Fjordane har vært sterk de siste 100 årene. Kanskje vi også holder på å gå i samme retning som Finland, spekulerer Söderlund på.

 

 

Powered by Labrador CMS