Mobbeundersøkelse endres for å få mer reelle svar

Da Elevundersøkelsen ble endret, ble tallet på mobbeofre i skolen halvert. Nå har Utdanningsdirektoratet endret undersøkelsen igjen, for å få mer reelle svar.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier til  VG at endringene av undersøkelsen har bidratt til å skape forvirring om hvor mange som blir utsatt for mobbing i skolen. Våren 2012 oppga rundt 7 prosent at de opplevde å bli mobbet, og tallet hadde holdt seg stabilt siden 2007. Men så la Utdanningsdirektoratet til et nytt spørsmål om elevene følte seg krenket, og i tillegg ble undersøkelsen flyttet til begynnelsen av skoleåret. Dermed gikk tallet på elever som følte seg mobbet ned til fire prosent.

–  Vi fikk mye kritikk, også fra pårørende og foreldre, for at endringene i undersøkelsen kunne bidra til å forkludre bildet av omfanget på mobbing. Nå har Utdanningsdirektoratet endret spørsmålene igjen. Problemet er at det ikke fanger opp endringen i forekomst av mobbing, sammenlignet med de siste Elevundersøkelsene, sier Røe Isaksen.

Mobbetallene vil trolig gå opp igjen, men tallene blir ikke sammenlignbare.

– Egentlig burde ikke Elevundersøkelsen ha blitt endret i det hele tatt. I den store sammenhengen så har vi likevel sterke indikasjoner på at mobbetallene er stabile på rundt 7 prosent av elevgruppen. Men nå vil det ta noen år før tallene er sammenlignbare med de nye tallene som kommer til høsten, sier kunnskapsministeren. (©NTB)