Hviste, tiske! Mens jenter baksnakker, er gutter mer fysiske. - Mobbing er en del av menneskets natur, slår en forsker fast.  Foto: Israel Papillon, FreeImages
Hviste, tiske! Mens jenter baksnakker, er gutter mer fysiske. - Mobbing er en del av menneskets natur, slår en forsker fast. Foto: Israel Papillon, FreeImages

Evolusjonsforsker: – Mobbing har opphav i evolusjonen

Gutter er fysiske mens jenter baksnakker og sprer i større grad rykter om hverandre. – Det er en effektiv måte å oppnå en plass i hierarkiet på. Mobbing er en del av menneskets natur, sier evolusjonspsykolog Vibeke Ottesen.

Publisert

– Hvis noe gir en fordel for individet, vil det bli selektert gjennom evolusjon og bli del av vår natur. Og mobbing har sannsynligvis gitt sosiale fordeler, sier evolusjonspsykolog Vibeke Ottesen.

Ottesen mener at mobbing finnes overalt, i barnehagen, skolen og på arbeidsplassene. Og at alle kulturer har mobbing. Vi finner også mobbing blant andre sosiale dyrearter.

– Det er trist, men sant. Det er en effektiv måte å oppnå en plass i hierarkiet på. Mobbing er en del av menneskets natur, sier Ottesen.

  

Fryse ut enkeltindivider

Mennesker lever sammen og er avhengig av andre rundt seg for å overleve og reprodusere, og de sosiale mønstrene våre har blitt til fordi det ga individet fordeler i vår evolusjonære historie. Evolusjonspsykologer vurderer om mobbing er en del av vårt medfødte sosiale repertoar.

– Det er forskjell på kjønnene, og en kan for eksempel se at gutter er mer fysiske og får andre til å fremstå som fysisk svake når de mobber. I tidligere tider har det vært viktig å være fysisk sterke, og de dominante guttene er derfor fortsatt populære hos jentene, forklarer Ottesen.

Jenter er sjelden fysiske seg imellom, de baksnakker og sprer i større grad rykter om hverandre.

– Fordi menn historisk ikke har visst om de var far til barn i sin omsorg, har menn utviklet seg til å bli opptatt av partnerens trofasthet. Når jenter mobber, velger de derfor å få andre jenter til å fremstå som løsaktige, sier Ottesen.

Begge kjønnene kan fryse ut enkeltindivider fra flokken.

 

 

– Trenger veiledning

Forskning viser at de som både blir mobbet og mobber tilbake, sjelden har det bra, mens de som bare mobber, ofte er populære og har gode sosiale evner.

– De har evne til empati og god psykisk helse. Fra et evolusjonært perspektiv vurderer vi derfor om mobbing kanskje ikke er en sykelig adferd likevel. Skal vi få dem som mobber til å endre adferd, må vi veilede dem til å oppnå de samme sosiale godene mobbing gir, gjennom mer prososiale handlinger. En måte en kan få de som mobber til å endre adferd, er å få mobbing til å fremstå som ukult. Det er den aktive part som trenger veiledning, ikke mobbeofrene, sier forskeren.

– Videre må voksne være til stede og veilede barn og ungdom. Men arbeidet med å forebygge mobbing begynner med å erkjenne at mobbing finnes overalt hvor mennesker samles. Det er leit og vanskelig å erkjenne, men det betyr ikke at det ikke er sant. Det finnes til og med innen akademia. Akademia preges av at unge ansatte står uten fast stilling, og med det er i en avhengighetstilling til eldre kollegaer i faste stillinger med makt, og prisgitt deres anbefalinger for å komme seg opp og frem. Dette gjør de unge sårbare for mobbing og trakassering, dersom det kan gi de eldre, fast ansatte en fordel, forklarer Vibeke Ottesen.

 

 

Hovedsaken i Utdanning nr.17/2017

 

Powered by Labrador CMS