Budsjettkrise i Oslo rammer barn og unge

Rødt får ikke støtte til økt vikarbudsjett og kjøkkenassistenter i barnehagen. Derfor brøt de budsjettforhandlingene med byrådet.

Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert etter at revidert budsjett ble vedtatt onsdag kveld.

Allerede tidlig onsdag formiddag ble det klart at det var splittelse mellom de rødgrønne partiene. Det meldte NRK. De rødgrønne partiene greide ikke å komme fram til enighet om revidert budsjett i forkant av bystyremøtet onsdag kveld.

Dermed måtte byrådspartiene kjøre slalåm mellom opposisjonspartiene for å kunne lande revidert budsjett. Det ble et krevende møte der Rødt forlangte at det det ble votert over de 65 budsjettendringene punkt for punkt.

Arbeiderpartiets gruppeleder Andreas Halse bekreftet overfor NRK onsdag formiddag at byrådspartiene hadde gitt opp å få en avtale med Rødt. Også leder for Rødt i Oslo, Siavash Mobasheri, uttalte onsdag formiddag at det ikke lå an til enighet.

Rødt hadde blant annet krevd 150 millioner kroner mer til vikarer i bydelene, 125 millioner kroner til kjøkkenassistenter i barnehagene, gratis kollektivtrafikk i helgene ut året og halv pris i Oslo-badene for voksne.

Det ville ikke byrådspartiene gå med på og det endte med splittelse mellom de rødgrønne partiene.

Fikk flertall for 18 millioner likevel

Da handlingsplanen for å forebygge vold og trusler i skolen, «Trygge voksne og trygge barn», ble lagt fram for Kultur- og utdanningsutvalget i desember 2021, var flertallet av utvalgsmedlemmene misnøyde med innholdet. Derfor ble handlingsplanen returnert til byrådet.

Planen er nå til revidering, ifølge byråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV). Men på et møte i Kultur- og utdanningsutvalget i mai, sa hun at det vil være uforsvarlig ikke å bevilge penger til arbeidet i påvente av at den nye reviderte handlingsplanen foreligger.

Eidsvoll fikk til slutt støtte fra Rødt og Venstre og dermed ble det flertall for å innvilge de 18 millionene i revidert budsjett, som Eidsvoll tidligere hadde lovet.

Rødt, Venstre og Høyre la opprinnelig fram følgende forslag: «Bystyret ber byrådet umiddelbart trekke tilbake handlingsplanen «Trygge voksne og trygge barn» fra alle skoler og informere om at bystyret ikke har godkjent planen, og at tiltak i handlingsplanen dermed ikke skal iverksettes i Osloskolen inntil ny plan er laget.»

Men Eidsvoll fikk til slutt Rødt og Venstre over på sin side og vant den budsjettkampen.

Ikke flertall for å granske Forandringsfabrikken

Etter massiv kritikk fra tidligere ansatte av måten Forandringsfabrikken er blitt drevet på, samt avsløringer av hvordan Forandringsfabrikken drives i Psykologisk.no, har Eidsvoll nå bestemt seg for at Oslo kommune skal bryte samarbeidet med dem.

Det skal dermed ikke settes av nye budsjettmidler til samarbeid med Forandringsfabrikken.

Høyre ville i tillegg at byrådet skulle pålegges å iverksette en gransking av forholdet mellom Forandringsfabrikken og Oslo kommune: «herunder all kommunikasjon, møtevirksomhet og all annen kontakt mellom Forandringsfabrikken og byrådsavdelingen for oppvekst og helse og Utdanningsetaten og Barne- og familieetaten.»

I tillegg ønsket Høyre en gransking av «Oslo som traumeinformert by» og «Barnehjernevernet».

Det forslaget støttet blant annet Venstre, men Rødt gikk imot forslaget om en gransking. Samtidig har Forandringsfabrikkens styre allerede bestemt seg for at de skal iverksette ekstern gransking.

Flytter på 5,6 milliarder

Om budsjettforhandlingene uttalte Andreas Halse (Ap) til NRK at han mener Rødt fikk et ganske stort gjennomslag, men at gjennomslaget vil bli betydelig mindre etter at Rødt besluttet at de ikke var villige til å inngå en avtale med de tre byrådspartiene.

Bruddet førte til at byrådet måtte kjøre slalåm for å få budsjettet igjennom i bystyret onsdag kveld.

Årets reviderte budsjett for Oslo ble lagt fram 19. mai. Forslaget til revidert budsjett førte til at byrådet måtte flytte på rekordhøye 5,6 milliarder kroner. Det største beløpet det var dragkamp om var koronaregningen som regjeringen, og dermed staten, ikke har villet ta.

Mange av satsingene var tiltenkt barn og unge, som gratis aktivitetsskole, sommerjobber for ungdom og økt sosialhjelp til fattige barnefamilier, meldte NRK.

Etter at de rødgrønne partiene tok over byrådsmakten i 2015 har budsjettsamarbeidet med Rødt kun skåret seg en av tolv ganger. Det var i 2019.

Powered by Labrador CMS