292 av søkerne til lærerutdanning som tok forkurs i matematikk i sommer, strøk på den avgjørende prøven, ifølge tall fra Kunnskapsdepartementet. Illustrasjonsfoto: Lena Opseth
292 av søkerne til lærerutdanning som tok forkurs i matematikk i sommer, strøk på den avgjørende prøven, ifølge tall fra Kunnskapsdepartementet. Illustrasjonsfoto: Lena Opseth

To av tre strøk på forkurset i matematikk

Bare 149 lærerstudenter av 441 besto forkurset i matematikk. – Kurset fungerer dårlig, og regjeringen må fjerne karakterkravet, mener lederen i Pedagogstudentene.

Publisert

Regjeringen skjerpet i fjor karakterkravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene. Fra i fjor høst måtte man ha minimum karakteren fire i matematikk fra videregående skole for å starte på lærerstudiet.

Opptakskrav til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning

Opptakskravet til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning er minst 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3 i norsk (393 timer) og 4 i matematikk (224 timer).

Søkere som har gjennomsnittskarakter 3 i matematikk (224 timer) og dekker de andre kravene, kan delta på forkurs for å dekke kravet om minst karakteren 4 i matematikk.

Søkere dekker karakterkravet i matematikk hvis de har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Kilde: Samordna opptak

Søkere som ikke oppfylte kravet om en firer, men som hadde minimum karakteren tre, fikk tilbud om å ta gratis forkurs for å kvalifisere seg, med avsluttende prøve 31. juli.

Denne gangen besto 149 av 441 forkurset i matematikk, mot 118 av 485 i fjor. Det betyr at andelen som besto, økte fra 24,5 til 33,8 prosent i år, ifølge tall fra Kunnskapsdepartementet som Utdanning mandag fikk tilgang til.

 

– Regjeringen bommer

Hedda Eia Vestad er leder for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

– Pedagogstudentene mener at regjeringen bommer og bruker feil metode for å sikre at vi får gode lærere i fremtiden ved å stille spesielle karakterkrav kun i matematikk. Vi ser fremdeles at forkurset fungerer dårlig og mener regjeringen må fjerne karakterkravet i matematikk, sier hun og fortsetter:

– Regjeringen fratar elever i norsk skole tilgang på gode kvalifiserte lærere. Det er synd å se at vi mister så mange potensielle lærertalenter som vi har stort behov for, sier Eia Vestad.

 

– Et kunstig mål på kompetanse

Det er jo ønskelig at lærere har en viss grad av kompetanse i det de underviser i. Er det ikke en fordel at lærere har fire eller høyere når de skal undervise elever i matematikk, et fag mange elever sliter med?

– Kompetansen du kommer inn med fra videregående skole, sier ikke noe om kompetansen du har når du er ferdig med lærerutdanningen. Der lærer du matematikkdidaktikk, og det er noe helt annet enn matten fra videregående, sier Eia Vestad til Utdanning.  

Hun sier at Pedagogstudentene er «selvsagt enig» i at lærere skal ha god kompetanse, men at kravet om fire i matematikker et kunstig mål på kompetanse.

– Regjeringen bommer, og vi mener det ville vært mye klokere å stille krav om snitt på 40 skolepoeng, heller enn å trekke ut karakterkrav kun i enkeltfaget matematikk, sier Eia Vestad.

De som tok prøven, vil få resultatet i løpet av mandagen, opplyser informasjonsrådgiver Kristian Folkman i Samordna Opptak til Utdanning. 

 

Gleder seg over lavere strykandel

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) syns det er bra at det er flere som klarer forkurset i år enn i fjor.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet mener «Regjeringen fratar elever i norsk skole tilgang på gode kvalifiserte lærere» ved å ha spesielle karakterkrav i matematikk. Hva tenker du om det?

– Jeg er ikke enig i det. Det er fullt mulig å rekruttere nok lærere, samtidig som det stilles krav til kompetansen deres. Og det viser også erfaringene så langt, og søknadene til lærerutdanningene totalt sett har gått opp, sier Røe Isaksen til Utdanning.

Lederen i Pedagogstudentene sier også at «Kompetansen du kommer inn med fra videregående skole, sier ikke noe om kompetansen du har når du er ferdig med lærerutdanningene». Hva syns du om det?

– Det er et farlig resonnement i mine øyne. Vi vet at det er en sammenheng mellom studiegjennomføring og hvilken kompetanse studentene har før de begynner på studiet. Vi ser at snittet for å komme inn på flere av lærerutdanningene var over fire, og det påvirker også kvaliteten på studiene, sier Røe Isaksen.

Hva tenker du om forslaget om å heller ha krav om 40 skolepoeng for å komme inn, enn karakterkrav i enkeltfag?

– Det er et konstruktivt forslag, men man må også være klar over at det vil gi færre kvalifiserte søkere. Hvis man er opptatt av å ikke begrense søkergrunnlaget for mye, så er det ønskelig å heller ha karakterkrav i enkeltfag som matematikk, sier Røe Isaksen.

Powered by Labrador CMS