Utdanningsforbundets nestleder Terje Skyvulstad innrømmer at forbundet har en jobb å gjøre for at barnehagelærerne skal få lønnsmessig uttelling for videreutdanningen sin. Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt
Utdanningsforbundets nestleder Terje Skyvulstad innrømmer at forbundet har en jobb å gjøre for at barnehagelærerne skal få lønnsmessig uttelling for videreutdanningen sin. Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt

Lønn for master til barnehagelærere

Ingunn Gallefoss spør i Utdanningsnytt 23.10. om når Utdanningsforbundet vil prioritere lønn for videreutdanning til barnehagelærerne?» Gallefoss mener at den er for dårlig.

Ingunn Gallefoss har rett i at vi har en jobb å gjøre når det gjelder arbeidet med å få arbeidsgiver til å sørge for lønnsmessig uttelling for tilleggs – og videreutdanning.

Arbeidsgivere i KS området har full anledning til å plassere arbeidstakere i stillingskoder med høyere avlønning, men de må ikke gjøre det, og dette er noe av problemstillingen.

Utdanningsforbundet jobber med å bedre ordningene for alle medlemsgrupper, og de senere årene har vi fått til en stillingskode for ansatte med master på KS-området.

På PBL-området er det ingen stillingskode for master, men det er en egen bestemmelse om uttelling for videreutdanning.  

Denne bestemmelsen slår også fast at ansatte med utdanning på mastergradsnivå skal lønnes høyrere enn ansatte med tilleggsutdanning.

På KS-området har Unio og Utdanningsforbundet også fått gjennomslag for å endre lønnsstiger. Fra 2017 får alle ansatte med høyere utdanning en lønnsstige opp til 16-års ansiennitet.  

For barnehagelærere som jobber i barnehager i KS-området betyr det at lønnsstigen fikk et nytt 16-årstrinn. Lønnsstigene har blitt like for alle med høyere utdanning avhengig av utdanningslengde og utdanningsnivå.

Dette er et stykke på vei mot å heve lønnsnivået blant barnehagelærere, men det er ikke nok. Vi må bli enda flinkere til å ta i bruk de mulighetene som finnes – i tillegg til at vi jobber for å bedre selve avtalene.

 

Powered by Labrador CMS