Ingen lærersatsning i Oslo-skolen

Arbeiderpartiet snakker om flere lærere, men følger ikke opp i kommunene hvor de har makten.

Arbeiderpartiet snakker om flere lærere, men følger ikke opp i kommunene hvor de har makten.

I et innlegg på Utdanningsnytt.no 11. august skriver Oslo-byråd Tone Tellevik Dahl om Arbeiderpartiets satsning på tidlig innsats. Problemet er at utsagnene hennes om satsning på flere lærere står i kontrast med virkeligheten: Lærertettheten i Oslo kommune har gått ned i løpet av de to årene som Tellevik Dahl har styrt Oslo-skolen.

Det er en fattig trøst at Oslo ikke er den eneste Ap-styrte kommunen hvor dette er tilfelle: På tross av at Ap ved partileder Jonas Gahr Støre foran valget i 2015 gikk høyt ut og lovte å satse på skole, og især på de yngste elevene, har TV2 avslørt at antall lærerårsverk gikk ned i 33 prosent av Ap-kommunene. Lærertettheten for 1.-4 trinn sank i 44 prosent av de Ap-styrte kommunene. Og dette på tross av historisk høye bevilgninger fra staten øremerket flere lærere på de første trinnene.

Heldigvis har utviklingen vært bedre en hel del andre steder i landet, og lærertettheten for de yngste barna øker på landsbasis, på tross av høy elevvekst. Men i Ap-styrte Oslo synker den, på tross av Stortingets øremerkede tilskudd, på tross av en historisk sterk kommuneøkonomi, på tross av innføringen av eiendomsskatt.

Dette viser med all tydelighet at Arbeiderpartiet ikke følger opp valgløftene sine når de har sjansen. Det bør velgerne merke seg før valget 11. september. 

* Magnus Thue er statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Powered by Labrador CMS