Vi må få frem alt det positive med å være lærer, skriver lærerutdanner Robert Mjelde Flatås.

24 gode grunner til å velge læreryrket

Debatt: – Samfunnet trenger gode og motiverte lærere for å skape utvikling, og da må vi få frem alt det positive med å være lærer.

Publisert Sist oppdatert

Søknadsfristen til høyere utdanning nærmer seg, og samfunnet vårt trenger å få rekruttert mange flere unge lærerspirer som kan være med på å forme morgendagens skole. Den ukrainske skolepioneren Vasily Sukhomlinsky (1918-1970) skrev en gang at «en lærer kan sees på som et av hovedlysene i en elevs intellektuelle liv hvor han vekker barnets tørst etter kunnskap og respekt for vitenskap, kultur og utdanning». 

Samfunnet trenger gode og motiverte lærere for å skape utvikling, og da må vi få frem i lyset alt det positive med å være lærer. Eller som dikteren Hans Børli uttrykte det: «Den som går med løkt i mørket, han ser ikke stjernene.»

24 gode grunner til å bli lærer i 2024:

 1. En levende jobb hvor du får jobbe tett på barn og unge i en spennende hverdag preget av mye positiv energi og liv.
 2. Du hjelper andre å lære og vokse både på det faglige og det sosiale plan.
 3. Et meningsfylt yrke hvor du får muligheten til å bety en forskjell i et ungt menneskes liv.
 4. En inspirerende jobb hvor du får være med på å danne og utdanne de neste generasjoner.
 5. Du får ta del i et trivselsyrke hvor en fersk undersøkelse (Nordahl, 2023) viser at de aller fleste lærere er tilfredse med jobben sin.
 6. Et yrke som vil utfordre deg til å måtte utvikle egne relasjonelle ferdigheter, og slik kunne bli klokere på deg selv.
 7. En gledens jobb hvor du får kjenne på den fantastisk gode følelsen når en begeistret elev uttrykker: «Aha - nå forstår jeg».
 8. Som lærer får du garantert varierte arbeidsdager hvor en dag aldri er den samme.
 9. Et yrke som står aldri stille, og hvor du nå for eksempel vil kunne være med på å ta i bruk kunstig intelligens (Kl) i skolen på en klok måte.
 10. Du bidrar til å bygge et bedre samfunn gjennom for eksempel å hjelpe og støtte barn og unges utvikling av empati, samt lære dem å tenke kritisk og å kunne medvirke i egen skolehverdag.
 11. En jobb hvor du får ta hele deg som person i bruk, og slik lettere kunne bruke dine kreative evner i møtet med elevene.
 12. Et yrke hvor du gis muligheten til å være en rollemodell ved å fremme gode verdier og holdninger til den oppvoksende generasjon i tråd med opplæringens verdigrunnlag.
 13. En arbeidsplass med mange rause kollegaer. Skolefolk flest er sosiale mennesker som er gode til å ta vare på hverandre, også gjennom tøffe arbeidsdager.
 14. Du får i dag lektortittel og økt lærerstatus gjennom en 5-årig mastergrad.
 15. Som lærer har du en unik mulighet til å utvikle deg, tenke nytt og fordype deg innenfor egne favorittfag, som for eksempel naturfag, matematikk eller musikk.
 16. Du gis en forutsigbar inntekt og god startlønn på minimum 592.100 kroner i året, justert etter lønnsoppgjøret i 2023.
 17. Flere nyutdannede lærere gis mulighet til å få slettet over 100.000 kroner av studielånet ved fullført utdanning.
 18. Lærerjobben innehar fleksibilitet i forhold til hvor arbeidet skal utføres.
 19. Ved å satse på læreryrket får du en sikker jobb.
 20. Du kan (nesten) velge hvor du vil jobbe da Norge vil ha skrikende behov etter flere kvalifiserte lærere i årene som kommer.
 21. Du gis rause ferie- og avspaseringsordninger som mange andre arbeidstakere bare kan drømme om.
 22. Som lærer har du fri hele sommeren; fra slutten av juni måned frem til midten av august måned. Snakk om lærerluksus!
 23. Myndighetene varsler enda bedre muligheter for kompetanse og karriereutvikling for lærere i årene som kommer.
 24. En lærer kan lettere holde seg i fysisk form gjennom hverdagen, da jobben fordrer at man beveger seg mye til og fra.
Powered by Labrador CMS