– Slutt med det!

Debatt: Det trengs en bevisstgjøring om hvilke oppgaver lærere skal gjøre og hvilke oppgaver lærere ikke skal gjøre.

Publisert Sist oppdatert

Som tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Trøndelag hører vi stadig oftere om lærere som synes det er utfordrende å sette grenser for eget arbeid. Mange lærere tar også på seg oppgaver de ikke har kompetanse til. Dette gjør oss bekymret. Vi mener at det er på tide med en bevisstgjøring om hvilke oppgaver lærerne skal gjøre og hvilke oppgaver lærerne ikke skal gjøre. 

Vi har følgende råd til deg som lærer: Slutt med … 

  • Å bryte opplæringsloven 

Ikke godta at elever som har krav på spesialundervisning ikke får det på grunn av ressursmangel, vikarmangel eller manglende kompetanse ved skolen. Elever som har vedtak om spesialundervisning, har rett på dette i henhold til opplæringslovens paragraf 5-1. Andelen spesialundervisning er definert i årstimer, derfor er det viktig at noen fører regnskap på hvor mange timer som forsvinner i løpet av året. Slik er det ikke i dag. Vi anbefaler derfor at det meldes inn avvik når spesialundervisning ikke blir gjennomført som planlagt. Slutt med å rosemale måloppnåelsen i årsrapporter.

  • Å medisinere elevene 
  • Slutt med å gi elever medisiner dersom du ikke føler deg trygg på det. Dette er en oppgave som krever opplæring og i noen tilfeller helsefaglig utdanning. Arbeidsgiver kan ikke pålegge deg en slik oppgave om du ikke ønsker det. Dette slås fast i punkt 6.3 i rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. 

  • Å godta slag, spark og ufin språkbruk
  • Slag, spark og ufin språkbruk er ikke en del av lærerjobben. Det spiller ingen rolle om den som utøver volden er 9 eller 16 år. Arbeidsmiljøloven er klokkeklar: «Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden og skal så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.» Om du utsettes for noe slikt, så skal det meldes avvik.  

  • Å være renholder og driftsoperatør 

Slutt med å vaske toalett, gulv, pulter, stoler eller annet på skolen. Dette er en oppgave som krever renholdsfaglig utdanning. Slutt med å reparere inventar på skolen. Dette er en oppgave som krever fagutdanning og som skal gjøres av ansatte på drift.

  • Å ta på deg ekstraundervisning uten betaling 

Slutt å ta på deg ubetalt ekstraundervisning i hulltimene dine for å legge til rette for at elevene skal få vurderingsgrunnlag. Stadig flere lærere strekker seg for langt for at elevene skal fullføre og bestå. Når du tar på deg ekstra oppgaver, som undervisning, skal dette kompenseres i tråd med paragraf 5.2 i SFS2213 .

  • Å reise med elever uten godtgjøring 

Når du reiser med elevene gjør du det på oppdrag for skolen. Når reisen går utover din vanlige arbeidstid, skal du godtgjøres for dette. Dette er regulert i tariffavtaler som både Utdanningsforbundet og arbeidsgiver har skrevet under på. Du skal alltid bruke SGS 1010  for å sikre at du får betalt for jobben du gjør.

  • Å betale for arbeidsverktøy av egen lomme 

Ifølge arbeidsmiljøloven paragraf 4.4 er det arbeidsgiver som skal stille med arbeidsverktøy du bruker i jobbsammenheng. Dette gjelder også bruk av telefon i arbeidstiden. Om du bruker privat telefon og kjøper inn læremidler for dine egne penger, så er du med på å skjule hva det faktisk koster å drive en god skole. 

Sett grenser!

Det er ikke du alene som har ansvaret for elevenes opplæring og læringsmiljø. Utdanning er et politisk ansvar, og det er politikerne som skal gi skolen de ressursene som er nødvendig for å løse samfunnsoppdraget.

Det er arbeidsgiver som har ansvar for at du har et trygt og godt arbeidsmiljø og tid til å gjøre den jobben du skal.

Med dette vil vi oppfordre alle lærere til å sette grenser for sin lærergjerning. 

Powered by Labrador CMS