Tirsdag stemte Utdanningsforbundet i Buskerud over hvorvidt andre yrkesgrupper som vernepleiere og barnevernspedagoger kan bli medlem i Utdanningsforbundet. Forslaget ble avvist. Foto: Hans Skjong
Tirsdag stemte Utdanningsforbundet i Buskerud over hvorvidt andre yrkesgrupper som vernepleiere og barnevernspedagoger kan bli medlem i Utdanningsforbundet. Forslaget ble avvist. Foto: Hans Skjong

Tommelen ned for UDF-medlemskap for vernepleiere og barnevernspedagoger

Tirsdag sa fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet i Buskerud nei til å la vernepleiere og barnevernspedagoger bli medlemmer i forbundet. Men forslagsstiller Hege Vollan sier det var mer støtte i salen enn hun hadde trodd på forhånd.

Publisert

Tirsdag 7. og onsdag 8. mai har Utdanningsforbundet i Buskerud fylkesårsmøte på Storefjell hotell i Gol i Buskerud. Der stemte de tirsdag blant annet over et forslag fra lokallaget i Modum kommune. Lokallaget ønsket at vedtektene for medlemskap skal endres slik at yrkesgrupper som barnevernspedagoger og vernepleiere kan bli medlemmer i Utdanningsforbundet.

Leder i lokallaget i Modum, Hege Vollan, sier kommunen har miljøarbeidere på alle skolene som enten er barnevernspedagoger, vernepleiere eller spesialpedagoger.
– De ønsker selv å være en del av Utdanningsforbundet. De syns de jobber tett sammen med lærerne med elevene. Selv om de ikke underviser, så føler de at de er en del av laget, sier hun.

Hun sier miljøarbeiderne har pedagogisk utdanning, men ikke undervisningskompetanse. 
– Lærerne i skolen syns de er en helt naturlig del av fellesskapet, og syns det hadde vært greit å ta dem med. Det er meldt opp fra klubbene i Modum at det er noe vi skulle ta opp i fylkesårsmøtet, sier hun.

 

Ble avvist

Fylkesstyret i Utdanningsforbundet i Buskerud hadde i forkant av årsmøtet innstilt på at saken skulle avvises. Tirsdag var saken gjenstand for stor debatt på fylkesårsmøtet. Etter en rekke delegater hadde vært på talerstolen, skulle fylkesårsmøtet stemme over hvor vidt saken skulle sendes videre til Utdanningsforbundets landsmøte. 20 delegater stemte for dette, det vil si i underkant av én av fem delegater. Forslaget ble dermed avvist.

Vollan sier det var mer støtte i salen enn hun hadde trodd på forhånd.

– Jeg tenkte jo at det var et kontroversielt forslag, sier hun.

 

Fylkesstyret ville markere seg

Fylkesleder Johannes Bjørset Aagaard i Utdanningsforbundet i Buskerud forklarer mer om hvorfor fylkesstyret avviste saken.

– Vi ønsker alle gode krefter inn i skolen. Vi er selvsagt ikke imot å skaffe de yrkesgruppene som trengs for å gi elever og barn et godt tilbud, men i denne saken handler det om vår organisasjon, sier han.

Han sier det er en tanke om en sterk profesjon som ligger til bunn når det gjelder kravene til medlemskap i forbundet i dag. Og at han mener forbundet allerede i dag har en jobb å gjøre med ivareta dagens medlemsmasse.

– Forbundet har definitivt behov for å styrke organisasjonen innad slik vi er organisert i dag, ikke minst i barnehage og for våre medlemmer der, sier han.

– Hvorfor avvise saken, og ikke vedta å diskutere den videre onsdag, i saken om retningslinjer for fylkesstyrets arbeid, slik mange av de andre forslagene fikk vedtak om?

– Dette er en såpass omfattende endring at fylkesstyret hadde behov for å markere at vi ikke støtter det synspunktet, sier han. Han sier at han likevel er åpen for at saken kan diskuteres videre i sak 9 onsdag.

 

Trenger andre yrkesgrupper

Kolbjørn Aas er leder i Utdanningsforbundet i Ål kommune. Han ønsket at fylkeslaget skulle bringe utvidelsen av medlemskriteriene opp til landsmøtet i forbundet.

Han viser til Sogndal kommune, hvor kommunen har ansatt miljøterapeuter i skolen.
– Det samme er i ferd med å skje i Ål fordi vi ser at vi trenger det, og fordi det er en såpass krevende hverdag for lærere, sier Aas. Han forteller om lærere som opplever elever som sparker og slår, og som vegrer seg for å gå på skolen.
– Da trenger skolen å få andre yrkesgrupper inn. Hvis de da har tatt pedagogikk, mener jeg at vi må åpne opp for den diskusjonen, sier han. Aas legger til at disse søkerne minst må ha treårig utdanning for å bli medlem i Utdanningsforbundet.

– Så lenge du har en pedagogisk utdannelse burde du kunne bli medlem, sier han.

 

- Trenger annen oppfølging

– Slike ansatte vil jo ikke ha undervisningskompetanse, hva tenker du om det?
– Noen av disse elevene er såpass på sida av skolehverdagenat det ikke er snakk om ren undervisningskompetanse - de trenger annen oppfølging enn den som kun dreier seg om undervisning, sier han.

– Når vi som lærere skal undervise 20 elever, da er det begrenset hvor mye man klarer å følge opp de elevene som trenger det mest.

– Man kan vel jobbe sammen og diskutere for å bli et best mulig team, men allikevel være medlemmer av ulike fagforeninger?

– Selvsagt kan de være medlemmer av andre fagforeninger, men som det ble poengtert i dag på årsmøtet, vil de være ekskludert fra klubbmøter. Ved å være i samme fagforening vil vi ha større påvirkningskraft i aktuelle saker. Dette er en prinsipiell diskusjon som bryter med gjeldende retningslinjer i Utdanningsforbundet. Jeg tenker vi må tørre å ta debatten og diskusjonen fordi vi får flere andre yrkesgrupper inn i skole og barnehage, sier Aas.Powered by Labrador CMS