Matamatikk-lærere mangler kulturell forståelse, mener forsker.

Etterlyser mer kulturell forståelse hos matematikk-lærere

Mange elever med innvandrerbakgrunn strever med matematikk på skolen. Forsker mener manglende kulturforståelsen hos matematikklæreren er en del av forklaringen.

Publisert Sist oppdatert

– Språket er ikke det viktigste virkemiddelet for å skape god undervisning i matematikk. Det er mye viktigere at alle elevene kan delta som likeverdige, sier Guri Nortvedt, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning til Apollon.

Forskere ved Universitetet i Oslo er i gang med å undersøke hvorfor noen elever sliter mer med matematikk enn andre.

Les også: Meningsfull matematikk-undervisning for alle

Nortvedt har dybdeintervjuet fire matematikklærere, og konkluderer med at den kulturelle bakgrunnen til enkelte elever kan gjøre det vanskelig for dem å delta i diskusjoner i klasserommet. Det kommer til syne i tenkeoppgaver og refleksjon i matematikk-timene.

Guri Nortvedt, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Elever fra ulike kulturer har forskjellige måter å signalisere uenigheter på. Noen elever synes uenighet er sårt og kan oppfatte det som frekt når de er uenige med hverandre eller med læreren. For disse elevene kan det å være kritisk bety det samme som å være uhøflig. Da blir det vanskelig for dem å delta i oppgaver der det å uttrykke uenighet kan være viktig for å komme videre, sier Nortvedt til Apollon.

– For å si det litt forenklet mener vi at større kulturell bevissthet hos læreren kan bidra til å bedre undervisningen.

Les også: En annerledes matematikk-undervisning

Klasseromskontrakt

Hun mener derfor det er viktig at læreren skaper rom for diskusjon i klasserommet, og foreslår en klasseromskontrakt der man blir enige om hvordan de skal arbeide sammen om matematikk. Målet er å gjøre elevene trygge på at de kan argumentere for hvorfor noe er feil eller riktig.

Powered by Labrador CMS