KS-direktør Tor Arne Gangsø.

Nittedal og Drammen ber KS prioritere lærere i lønnsoppgjøret

Utdanning skal lønne seg. Adjunkter og lektorer skal prioriteres. Politikerne i Nittedal og Drammen kommer med klare råd til KS.

Publisert Sist oppdatert

«Adjunkt med tillegg, lektor og lektor med tillegg skal prioriteres, og blant dem særlig de med lengst ansiennitet.»

Det er rådet Nittedal kommunestyre har gitt KS. Arbeiderpartiet og Høyre hadde gått sammen om forslaget, som fikk 24 stemmer og 5 motstemmer.

Bakgrunnen for denne prioriteringen er utfordringer med å skaffe nok lærere til Nittedal-skolen.

– Vi er jo nabokommune til Oslo og Oslo er ikke medlem av KS, sier Rune Kyllenstjerna, som leder utdanningsutvalget i kommunen og representerer Arbeiderpartiet.

– Vi ser at det er vanskeligere for oss å rekruttere lærere enn det er for Oslo. Til og med lærere som flytter til Nittedal fortsetter å jobbe i Oslo, og en viktig grunn er at de tjener mer der, sier han.

Også på andre siden av Oslo, i Bærum, merker de konkurransen med hovedstaden. Der har kommunestyret bedt kommunedirektøren utrede de lønnspolitiske konsekvensene av at Bærum er med i KS. Det er for å ha et grunnlag for å vurdere hele KS-medlemskapet.

– Vi er vel ikke helt der i Nittedal. Men vi meiner vi må melde fra til KS om våre problemer nå. Gjør vi ikke det kan vi ikke klage etterpå, om våre problemer ikke blir tatt hensyn til, sier Kyllenstjerna.

"KS spør"

Rådet om å prioritere lærere har kommunestyret gitt i behandlinga av debattheftet «KS spør». Der ber KS kommunestyrer og fylkeskommunestyrer diskutere hvordan de meiner KS bør prioritere i det kommende lønnsforhandlingene. Debattheftene behandles i disse dager i landets kommuner.

Både i fjor og i år har rekrutteringsproblema i omsorgsektoren fått betydelig mer oppmerksomhet i debattheftet fra KS enn rekruttering til utdanningssektoren.

Les også: KS: Kommunene kan vurdere hemmelighold

Kyllenstjerna sier at også Nittedal merker eldrebølgen, likevel ønsker de å prioritere lærerne i årets oppgjør.

– Vi har stor tilflytting til kommunen, og mange er familier med barn. Så vi trenger flere lærere, sier Rune Kyllenstjerna.

Hos Utdanningsforbundet lokalt er de svært glade for brei politisk enighet om vedtaket.

– Landsomfattende problem

– Det er flott at politikerne tar denne debatten og engasjerer seg som arbeidsgivere, sier leder i UDF Nittedal, Mathea Mcghie Opheim.

Hun bekrefter det Kyllenstjerna sier om konkurransen med hovedstaden.

– Vi har mange konkrete tilbakemeldinger om at lærere som er tilbudt jobb i Nittedal takker nei, og at høyere lønn i Oslo er en viktig årsak til det. At vi er nabo med Oslo er én grunn til våre problemer, sier hun.

– Men det høye tallet på landsbasis for kvalifiserte lærere som arbeider i andre yrker, viser likevel at lønnsproblemet er et landsomfattende problem.

Sakket av i lønnsutviklingen

I Drammen har flertallet i formannskapet gått sammen om dette rådet til forhandlerne fra KS under de kommende lønnsforhandlingene:

«Det er viktig å ha en profil hvor utdannelse lønner seg, slik at flest mulig velger å utdanne seg i samsvar med kompetansebehovene i kommunal sektor. Kompetansegruppene hvor det stilles krav om fagarbeiderutdanning, 3-årig høyskoleutdanning eller mer bør derfor prioriteres. Det må særlig tas hensyn til stillingsgrupper med ansiennitet som over år har sakket i lønnsutviklingen.»

Flertallet består av Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Kristelig folkeparti. Venstre, MDG og Frp har samla seg om et alt overveiende likelydende vedtak.

Kommunestyret skal behandle saka 14.februar.

Les også: UDF-lederen forbereder seg på harde tak i lønnsoppgjøret: – Streikeviljen er enorm

Favner lærerne

– Vi er svært fornøyd med dette vedtaket, sier Christian Evenshaug, leder i Utdanningsforbundet Drammen.

Han konstaterer at formannskapet tydelig råder KS til å gjøre prioriteringer i lønnsoppgjøret som vil favne Utdanningsforbundets medlemmer og lærerne i skolen spesielt.

Dessuten er han glad for politikernes engasjement i saka.

– Debatten i fjor om prioriteringene KS bør gjøre i lønnsforhandlingene var over på få minutter. Rådmannens innstilling sklei enkelt gjennom. I år har politikerne avvist hele innstillinga fra rådmannen for så å diskutere og arbeide fram nye vedtak som det er brei enighet om. Og både formannskap og kommunestyret skal behandle saka, sier Evenshaug tilfreds.

Christian Evenshaug, leder i Drammen UDF.

I Bærum og Nittedal ser politikerne nærheten til Oslo som et problem. Det er vanskelig å rekruttere lærere fordi Oslo, som ikke er medlem i KS, betaler bedre. Merkes dette i Drammen også?

– Lærere som flytter hit fra Oslo blir overraska over lønnsnedgangen. Men jeg har ikke inntrykk av at lærere pendler til Oslo for å få høyere lønn, avslutter Christian Evenshaug.

Powered by Labrador CMS