Lønnsvinnere 2022: Ledere og sivilingeniører
Lønnstapere 2022: Skole- og barnehageansatte

Ansatte i privat sektor hadde nesten dobbelt så høy lønnsvekst som ansatte i kommunene i 2022. Mye skyldes lærerstreiken, men resultatet er uansett at ansatte i det private næringslivet fortsetter å dra ifra.

Publisert Sist oppdatert

Denne uka kom Statistisk sentralbyrå med tall for hvordan lønnsveksten var for forskjellige yrkesgrupper i 2022. Tallene er tunge å svelge for ansatte i kommunal sektor som i stadig større grad fortsetter å sakke akterut.

Ansatte i privat sektor hadde en lønnsvekst på 5,1 prosent i fjor, mens de kommuneansatte sitter igjen med en lønnsvekst på 2,8 prosent.

Ingen av gruppene slo prisveksten på 5,8 prosent, noe som innebærer en reallønnsnedgang i både offentlig og privat sektor. Men for de kommuneansatte er gapet langt større enn for ansatte i det private næringslivet.

I undervisningssektoren økte lønnen kun med 2,3 prosent, som er klart lavere enn de andre områdene.

– Årsaken er lærerstreiken i fjor, som ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd i september. Mange av de som jobber innenfor utdanning har derfor ikke fått årlig lønnsøkning ennå, sier seksjonssjef i SSB, Tonje Køber.

13. februar begynner Rikslønnsnemnda arbeidet som skal avgjøre fjorårets oppgjør for lærerne.

Skole- og barnehage på bunn

SSB-tallene viser utviklingen i en gjennomsnittlig månedslønn fra november 2021 til november 2022. For alle grupper samlet økte snittlønnen med 4,6 prosent. Det er den høyeste lønnsveksten på mange år. Men det er i stor grad private sektor som gjør at lønnsveksten er så høy.

Det gjenspeiler seg også klart i topp- og bunnlistene for lønnsvekst i fjor. På toppen troner ledere og sivilingeniører innen olje- og gassnæringen.

Bunnlisten er på sin side fylt med ansatte i skoler og barnehager.

Privat sektor drar ifra

De siste årene har det vært en opphetet debatt om hvordan frontfagsmodellene fungerer, selve hjertet i den norske modellen for lønnsoppgjørene. Frontfagsmodellen innebærer at det er partene i det konkurranseutsatte næringslivet, i praksis industrien, som forhandler først. Resultatet av dette oppgjøret legger føringer for alle andre lønnsoppgjør.

Denne frontfagsrammen blir forhandlet fram på våren og er i praksis et anslag for hva partene tror kommer til å bli resultatet av oppgjøret i industrien. Men mesteparten av lønnsoppgjørene i industrien foregår på høsten. Det betyr at anslaget kan bomme, noe det har gjort de tre siste årene.

Lønnsveksten i industrien og store deler av resten av privat sektor har endt opp betydelig høyere enn anslaget. Samtidig har lønnsoppgjørene i offentlig sektor, som foregår på våren, måttet forholde seg til anslaget som er frontfagsrammen.

Resultatet er at lønningene i privat sektor drar ifra lønningene i offentlig sektor. Dette har skapt stor frustrasjon på arbeidstakersiden i offentlig sektor og har ført til en debatt om frontfagsmodellen fungerer slik den bør.

Les også: UDF-lederen forbereder seg på harde tak i lønnsoppgjøret: – Streikeviljen er enorm

Sprengte rammen igjen

I 2022 var frontfagsrammen på 3,7 prosent. Nå viser tallene fra SSB at store deler av privat næringsliv igjen har endt opp med langt høyere lønnsvekst.

– SSB-tallene som ble offentliggjort i dag tyder på at privat sektor heller ikke i år forholdt seg til den anslått frontfagsrammen. Samtidig vet vi at offentlig sektor taper kampen om høyt utdannet arbeidskraft i et presset arbeidsmarked, og det er et stort problem for velferdsstaten Norge, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en pressemelding.

Tallgrunnlaget som brukes i lønnsoppgjøret kommer senere i februar fra Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU). Disse beregnes på en litt annen måte enn SSB-tallene, men tendensene vil være de samme.

– I dag taper offentlig sektor kampen om høyt utdannet arbeidskraft fordi lønna er for lav og belastningen er for stor, sier Lied.

Hun peker på at flere ansatte i offentlig sektor nå slutter, eller vurderer å slutte, i jobbene sine.

– Slik kan vi ikke ha det, sier Lied, som etterlyser at både arbeidsgiversiden og politikerne tar ansvar og gjør noe med situasjonen.

Nestleder i Skolenes landsforbund, Jon Oddvar Holthe, sier SSB-tallene tyder på at kommunesektoren må få en høyere lønnsramme i 2023.

– Vi tåler ikke enda et oppgjør der vi i kommunesektoren sakker akterut i forhold til andre sektorer, sier han.Powered by Labrador CMS