Studentene på lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag har minst 56 studiepoeng.

NTNU har landets mest populære lærerutdanning

Mens lærerstudier over hele landet sliter med å fylle opp plassene, har lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag i Trondheim lang venteliste. Nesten 900 unge søkte på de 30 plassene på landets mest populære lærerstudie. 

Publisert Sist oppdatert

Studenter som har fått plass på lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag ved NTNU i Trondheim har minst 56 poeng. Studiet har 30 plasser og disse var det 882 som søkte på. 

– Vi har flest søkere i landet, og karaktersnittet har faktisk gått opp her hos oss, sier førstelektor i kroppsøving og idrettsfag, Egil Galaaen Gjølme.

Førstelektor Egil Galaaen Gjølme

Over hele landet sliter lærerstudiene med å få fylt opp plassene sine, men lektorstudiet på NTNU skiller seg ut.  

Gjølme mener det er flere grunner til at lektorutdanningen i Trondheim er så attraktivt. 

– Vi har nok et godt rykte. Vi har hele tiden hatt god søknad og håper og tror årsaken er at vi har et bra opplegg, mener Gjølme. Studiet har hatt høye karakterkrav i mange år. 

– At vi har gode søkere i såpass mange år er nok selvforsterkende i seg selv. Alle lektorer må ha minst to fag, noe som gjør at de står godt rustet når de skal ut i skolen, sier han. 

Fokus på teori

Han forteller at de ansatte har brukt mye tid på å bygge opp studiet. 

 – Hva skal lærere lære? Det har vi jobbet mye med. Hos oss har vi nok et sterkere teorifokus enn hos mange andre, og vi tror at dette gjør studentene sterk på å reflektere og utfordre praksis. Lektorstudentene ved NTNU har like mye praksis som andre steder, men i selve undervisningen er det relativt mye teori, sier Gjølme. En ting er spesielt viktig i undervisningen. 

 – Studentenes endrings- og utviklingskompetanse er sentralt for oss. Det ser vi at studentene våre nyter godt av når de kommer ut i arbeidslivet. De er attraktive på arbeidsmarkedet og mange av de som har gått ut her er i dag får gode stillinger i hele landet, sier han. 

Powered by Labrador CMS