Helsemyndighetene anbefaler gult nivå på alle skoler

Rødt nivå i videregående skoler er ikke forholdsmessig og bør avvikles så snart som mulig, mener Helsedirektoratet og FHI.

Publisert

Rødt nivå i videregående skoler er ikke forholdsmessig og bør avvikles så snart som mulig, mener Helsedirektoratet og FHI.

Det kommer fram i det faglige rådet fra helsemyndighetene.

– Det finnes ikke tiltak som i tilstrekkelig grad kan bøte på de negative konsekvensene som redusert tilstedeværelse på skolen medfører, skriver Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Regjeringen vil kunngjøre sin endelige beslutning på en pressekonferanse torsdag kveld.

Valgte rødt nivå

13. desember innførte regjeringen rødt nivå i videregående skoler og gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler.

Trass i anbefalinger fra fagetatene om å innføre gult nivå i videregående etter jul, valgte regjeringen å videreføre rødt nivå.

Gult nivå vil imidlertid ha effekt også på videregående skoler, selv om man ikke kan ha faste kohorter på grunn av programfag, mener helsemyndighetene.

– Det er betydelig høyere smitterisiko innen husstand enn på skoler, slår de fast.

Tiltak for inneluft

Samtidig mener de at det er nødvendig å drøfte tiltak som sikrer god ventilasjon for å sikre inneluft av god kvalitet.

Helsemyndighetene varsler også at de neste uke vil gå gjennom innspill når det gjelder endringer i smitteveilederen for skolene.

Men allerede foreslår de å ta ut råd om separate uteområder på gult nivå fordi risikoen for smittespredning er redusert utendørs, samt å legge til rette for større fleksibilitet ved bruk av ansatte.

Vil ikke skrote trafikklysmodell

Helse- og omsorgsdepartementet har også bedt etatene vurdere i hvilken grad, når og eventuelt hvordan testing kan supplere eller erstatte den såkalte trafikklysmodellen.

– Gult nivå i trafikklysmodellen fungerer godt, og det er ikke behov for store endringer, kun små justeringer. Trafikklysmodellen i tillegg til jevnlig testing har fungert godt med tanke på smittehensyn og smittespredning, svarer Helsedirektoratet og FHI.

Powered by Labrador CMS