Koronautvalget: Mangel på tester var årsaken til rødt nivå i skolene

Rapporten fra koronautvalget er klar. De mener barn og unge ble rammet for hardt av korona-tiltakene.

Publisert

I et år har tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen og Koronautvalget gransket myndighetenes håndtering av pandemien. Fredag la de frem sin rapport.

Der konkluderer de med at noen grupper, deriblant barn og unge, i for stor grad ble rammet av tiltakene myndighetene innførte. Utvalget slår fast at de fleste barn og unge klarte seg bra, men sier at de bar en uforholdsmessig stor byrde.

I rapporten skriver de at mange fikk tapt livskvalitet gjennom to år med pandemi, og det er indikasjoner på at et mindre antall har fått mer langvarige negative virkninger.

De mener også at mangelen på tester helt konkret førte til at rødt nivå ble innført i videregående skoler i desember 2021. Utvalget mener regjeringen burde vært mer åpen om at det var årsaken.

– Så kom omikron. Trafikklysmodellen kunne ha skjermet barn og unge i større grad, dersom den hadde blitt justert og bedre tilpasset også videregående skole. Det er et konkret punkt. Og så burde de ha sørget for å ha flere vaksiner, sa Olsen på pressekonferansen.

Vaksineprioritering

For et drøyt år siden la koronakommisjonen også frem sin evaluering av hvordan pandemihåndteringen. Også den rapporten konkluderte med at myndighetene ikke lyktes med å skjerme barn, unge og studenter. I rapporten heter det også at kommisjonen «finner det oppsiktsvekkende at ingen instanser ser ut til å ha noen samlet oversikt over den totale tiltaksbyrden for barn og unge i ulike kommuner eller skolekretser.»

Kommisjonen slo dessuten fast at ansatte i skoler og barnehager burde vært prioritert for vaksine tidligere.

– Koronakommisjonen anbefaler en vaksineprioritering som bidrar til å redusere pandemikonsekvenser for barn og unge. I covid19-pandemien betyr det tidlig vaksinering av ansatte i skoler og barnehager, sa utvalgsleder Egil Matsen da rapporten ble lagt frem.

– I overkant tøft

I et intervju med Utdanningsnytt forrige uke sa leder i Utdanningsforbundet at han minnes pandemiårene som svært krevende.

– Pandemien var i overkant tøff. Det var utrolig mye jobb, og litt ensomt, sa Handal.

Samtidig pekte han på at de som forbund fikk til mye bra under pandemien.

– Vi bygget en utrolig god organisasjonsdialog, hvor vi hadde møter med fylkeslederne flere ganger i uka. De igjen hadde møter med sine lokallagsledere jevnlig. Vi opplevde at noen i en kommune kunne melde fra om et problem én dag, og to dager senere sto kunnskapsminister Guri Melby og snakket om det på tv. Det funket veldig bra, sier Handal.

Powered by Labrador CMS