Hanna i 7a på Tiurleiken skole viser lærer Farah Bouyambib hva hun har gjort. Et isslott laget i Minecraft Education Edition, begynnelsen på påskekrim skrevet på engelsk og svar på fagtekst skrevet i KRLE.
Hanna i 7a på Tiurleiken skole viser lærer Farah Bouyambib hva hun har gjort. Et isslott laget i Minecraft Education Edition, begynnelsen på påskekrim skrevet på engelsk og svar på fagtekst skrevet i KRLE.

Slik holder lærer Farah elevene innlogget

Etter to uker med hjemmeskole opplever lærere at noen elever har logget helt eller delvis av. På Tiurleiken skole i Oslo klarer lærerne å holde elevene innlogget.

Publisert

Flere steder i landet melder lærere om elever som har logget helt eller delvis av. Lærere får ikke føre fravær og Utdanningsdirektoratet har ikke laget retningslinjer for hva som skal gjøres når elever skulker hjemmeskolen.

På Tiurleiken skole i Oslo har lærerne tett kontakt med elevene, og det har gitt resultater. Alle elevene er fortsatt pålogget og følger undervisningen.

– Lærerne ser ansiktene og hører stemmene til elevene hver dag, sier Catrin Hansen, rektor ved Tiurleiken skole Romsås i Oslo.

Alle elevene har iPad og har erfaring med hvordan de skal bruke den.

Lærere ved Tiurleiken skole kommuniserer tett med elevene.
Lærere ved Tiurleiken skole kommuniserer tett med elevene.

– Vi har også lærere med høy digital kompetanse, og det er jeg veldig glad for nå, sier Catrin Hansen.

Hun mener noe av det viktigste lærerne kan gjøre for å holde på motivasjonen til elevene er å se og høre dem hver dag. Lærerne bruker ulike plattformer for å kommunisere med elevene, blant annet Teams, Skype og Zoom. Og hele klassen deltar.

– Men mange velger også å dele klassen i mindre deler, sier Hansen.

Minst ett møte til dagen

– Klassene har fellesmøte på nett hver morgen, og mange har også ett på ettermiddagen før de logger av, sier Hansen.

Hun mener dette også er viktig av en annen grunn til at de holder elevene pålogget.

– Et møtepunkt minst en gang om dagen er viktig for å gi barna følelse av at de er en del av det sosiale fellesskapet. Barna savner fellesskapet de opplever på skolen, sier rektoren.

– En annen ting elevene liker er å få se hverandres produkter. Det motiverer dem, og de synes også det er fint å vise fram det de selv har laget.

Skolen bruker programmet Showbie hvor elevene kan laste opp arbeider de har laget.

Tips fra Tiurleiken skole

  • Ha daglige nettmøter med elevene.
  • Ring hjem til elevene som ikke deltar i morgenmøtet. (etter møtetid).
  • Ha Zoom-meetings med elevene dine.
  • Del ut oppgaver før hver timestart. Det gjør at elevene må logge inn flere ganger for å sjekke nye utdelte oppgaver. Og de deltar i diskusjoner i alle undervisningstimer.

Leder av Utdanningsforbundet i Rogaland oppfordrer lærere til å ha lav terskel for å ta kontakt med barnevernet.

– Dersom en lærer har forsøkt å få tak i en elev tre ganger, uten å lykkes, bør barnevernet kontaktes, sier hun.