– Hverdagen hos de aller, aller fleste skoler og barnehager vil fortsatt være trang. Budsjettet styrker ikke rammene, sier Jorunn Folkvord. Arkivfoto: Tom-Egil Jensen
– Hverdagen hos de aller, aller fleste skoler og barnehager vil fortsatt være trang. Budsjettet styrker ikke rammene, sier Jorunn Folkvord. Arkivfoto: Tom-Egil Jensen

Lærerne i Oslo er skuffet over budsjettet

Utdanningsforbundet Oslo er skuffet over at skolekutt blir fremstilt som styrking.

Publisert

– Utgifter til elevtallsveksten vil heller ikke i år bli kompensert 100 prosent, noe som betyr reelle kutt for Osloskolene, sier Jorunn Folkvord til Utdanning.

 

– Etterslepet fortsette å øke

Folkvord er leder av budsjettgruppa i Utdanningsforbundet Oslo. Skolene skal styrkes med 35 nye lærerstillinger neste år.

– Det er bra for de skolene som får flere lærere. Men hverdagen hos de aller, aller fleste skoler og barnehager vil fortsatt være trang. Budsjettet styrker ikke rammene.

– Vi er selvsagt glade for at kompensasjonen for elevtallsveksten i grunnskolen har økt til 95 prosent, men på videregående skole er det fortsatt bare 85 prosent. Nå vil dette etterslepet fortsette å øke, og byråden framstiller det som at Osloskolen styrkes.

 

Ingen vikarer

Folkvord drar frem at de støtter enkelttiltakene som er kommet og er spesielt glad for at ordningen med gratis kjernetid på Aktivitetsskolen utvides til en bydel til og at inntektsgrensen for å få gratis kjernetid i barnehage øker.

– Det som ikke er bra, er at det ikke settes inn vikarer ved fravær. I dag er mange av bydelene så presset økonomisk at vikarer kun brukes unntaksvis. For lav bemanning i barnehagene går utover arbeidsforholdene for de ansatte og kvaliteten på tilbudet til barna.

  

Powered by Labrador CMS