- Budsjettkuttene oppfattes som uforutsigbare og uforklarlige for både skoleledere, barnehageledere og tillitsvalgte, sier leder i Utdanningsforbundet Tromsø, Rune Bakkejord. Illustrasjonsfoto: Utdanning

– Overforbruk i helsesektoren har rammet skole og barnehage

Selv om regnskapene fra utdanning- og oppvekstsektoren har vært gode, blir det kuttet. Årsaken er overforbruk i helsesektoren, forteller UDF-leder i Tromsø, Rune Bakkejord.

Publisert

– Hvilke utfordringer er de største i barnehage- og skolesektoren i Tromsø?

– De største utfordringene i Tromsø kommune med hensyn til skole og barnehage er økonomi. Vi har over mange år hatt et enormt overforbruk i helse- og omsorgssektoren som årlig resulterer i kutt også i skole og barnehage. Slike kutt i budsjettene oppfattes som uforutsigbare og uforklarlige for både skoleledere, barnehageledere og tillitsvalgte hvis man tar utgangspunkt i budsjett- og regnskapstall fra utdanning- og oppvekstsektoren som viser god budsjettdisiplin og lite overforbruk.

VALG 2019

Navn: Rune Bakkejord (47)

Verv: Lokallagsleder i Utdanningsforbundet Tromsø

– Hva er de viktigste sakene for dere i valget 2019?

– Våre viktigste saker for valget 2019 er:

  • Å sikre gode, varige og forutsigbare økonomiske vilkår for å drive barnehage og skole, slik at alle barn og elever i Tromsø får et godt tilbud uansett hvor de bor i kommunen
  • Å sikre at pedagognorm, bemanningsnorm og minstenorm for lærertetthet oppfylles
  • Å sikre at kommunen er i stand til å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere i barnehagen og skolen.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest forbanna?

– Kommunestyret gjorde et vedtak nå i juni 2019 vedrørende ledernorm i helse- og omsorg som førte til et budsjettkutt i skolesektoren på 1,3 millioner kroner inneværende år. Et helt horribelt uforståelig vedtak!

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest glad?

– I desember 2018 vedtok kommunestyret å reversere kuttforslaget til administrasjonssjefen i skolebudsjettet for 2019.

– Hvilke har vært de viktigste politiske sakene for dere de siste fire årene?

– Kommuneøkonomi, minstenorm for lærertetthet og pedagognorm i barnehagen og likelønn.

– Hvilken seier har vært den største?

– Minstenorm for lærertetthet og pedagognorm i barnehagen.

– Hvilket vedtak skulle du helst reversert?

– At lovbestemmelsen om endrede kompetansekrav for alle lærere som skal undervise i norsk, matematikk, engelsk, samisk og tegnspråk fikk tilbakevirkende kraft

– Hvis du var ordfører for en dag, hva ville du gjort?

– Jeg ville laget en plan for hvordan man sikrer en forpliktende satsing fremfor en nedstyring av barnehage- og skolesektoren i fremtidige budsjettvedtak.

– Jeg ville få laget en digital forslagskasse for elever, myntet på politikerne til bruk i fremtidige politiske vedtaksorgan.

– Jeg ville satt i gang et tverrpolitisk verksted med mandat til å sikre alle barn og unge i Tromsø en trygg hverdag, en god barnehage og en enhetlig, inkluderende skole som fremmer et godt læringsmiljø.

Vi har snakket med ledere av store lokallag landet over og med fylkesledere i Utdanningsforbundet. Alle intervjuene finner du her

Powered by Labrador CMS