VALG 2019

UDF Rogaland var med å rette søkelyset mot trakassering og vold mot lærere. Foto: Tom-Egil Jensen

Stolte over å ha satt vold mot lærere på dagsorden

Utdanningsforbundet Rogalands undersøkelse om vold og trakassering blant lærere på 1.-4. trinn ble tema i Stortingets spørretime, og satte temaet på dagsorden nasjonalt.

Publisert Sist oppdatert

– Hvilke utfordringer er de største i barnehage- og skolesektoren i Rogaland?

– Nok kvalifisert personell! Vi strever med å få på plass nok pedagoger både i barnehage og skole i Rogaland. Det kombinert med generell lav bemanning i barnehagene fører i neste omgang til overbelastning, sykemeldinger med mer, noe som til syvende og sist går utover kvaliteten i barnehagen. I grunnskolen er det spesielt på 1.-4. trinn de strever med å få kvalifiserte lærere i mange av kommunene.

– Har du fått signaler fra lokallag om hvordan de enkelte kommunene disponerer sine budsjetter og hvor de største behovene for satsing innen sektoren er?

VALG 2019

Navn: Gunn Tednes-Aaserød (46)

Verv: Fylkesleder i Utdanningsforbundet Rogaland

– De er store forskjeller fra kommune til kommune hvilke utfordringer de står overfor. Det er allikevel en gjennomgående problematikk at det kuttes i barnehage og skolebudsjettene. Vi har blant annet rektorer i en av de største byene som står frem i media og forteller at driftsstyrene har nektet å signere budsjettene fordi de mener at de ikke innbyr til forsvarlig drift.

– Hva er de viktigste sakene for dere i valget 2019?

– Nok kvalifiserte lærere både i barnehage og skole. Og vi vil fortsette å holde på oppmerksomheten når det gjelder arbeidet vi har startet knyttet til vold mot lærere. Dette er en problemstilling nært knyttet til problemstillingen over. Dersom barn/elever møter godt kvalifiserte lærere som har nok tid til å «se dem» og gi dem den hjelpen de trenger tidlig nok, ville mye vært gjort! Elever som utagerer mot andre, enten medlever eller lærere, er elever som ikke har det bra.

I videregående skole må vi våge å ta diskusjonen om den såkalte timesvindelen. Bortfall av timer får konsekvenser for elevenes lovfestet rett til undervisning.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest forbanna?

– Jeg blir sjelden forbanna på politiske vedtak, men jeg kan blir ofte opprørt av politiske prestisjesaker. Når det er sagt, er nok de nye kompetansekravene for lærere noe av det som opprører meg mest. Vi mister godt kvalifiserte lærere grunnet vedtaket om at alle fast ansatte lærere skal ha 30/60 studiepoeng i norsk, matematikk, engelsk, samisk og tegnspråk dersom de skal undervise i fagene, samtidig som vi utdanner lektorer som i veldig stor grad har master i nettopp fagene, norsk, matematikk og engelsk. Jeg er redd vi maler oss inn i et hjørne med å ha dette vedtaket stående.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest glad?

– For å være helt ærlig dukker ingen politiske vedtak umiddelbart opp i hodet mitt som gladsaker, men lærer- og barnehagelærernormen er et steg i riktig retning, men kan enda bli mye bedre. Svært gledelig er det også at Stortinget har vedtatt obligatorisk leirskole. Her venter vi i spenning på finansiering og organisering. Skal en lykkes med dette vedtaket, må det være en forutsetning at en reiser til bemannede leirskoler og at lærerne får den betalingen de skal ha.

– Og lokalpolitisk har en i fylkeskommunen vedtatt at det ikke skal være vikarløse timer og at yrkesfaglige klasser ikke skal slås sammen i fellesfag. Dette er positive lokalpolitiske vedtak i Rogaland fylkeskommune som vi har jobbet for og fått gjennomslag for.

– Hvilke har vært de viktigste politiske sakene for dere de siste fire årene?

– Økt fokus på vold og trakassering mot lærere er en viktig problemstilling som vi er stolte av å ha satt på dagorden. Vi har også brukt en del tid på ovennevnte tilbakevirkende kompetansekrav og sist men ikke minst, rekrutteringsutfordringene til læreryrket. Og vi har jobbet for å få satt enslige mindreårige flyktningers rettigheter på dagsorden. Mange av disse tenåringene / ungdommene er helt avhengige av at vi som lærere er deres talerør. Det kan være et krevende men viktig oppdrag.

– Hvilken seier har vært den største?

– At undersøkelsen vår knyttet til vold mot lærere på 1.-4. trinn kom til Stortingets spørretime. Samt at vi har fått satt fokus på enslige flyktninger.

– Hvilket vedtak skulle du helst reversert?

– Ingen tvil: tilbakevirkende kompetansekrav for allerede kvalifiserte lærere.

– Hvis du var fylkesordfører/ordfører/byråd for en dag, hva ville du gjort?

– Jeg ville satt vurderingssystemet i norsk skole på dagsorden. Tiden er overmoden til å ta en skikkelig drøfting om akkurat det.

Vi har snakket med ledere av store lokallag landet over og med fylkesledere i Utdanningsforbundet. Alle intervjuene finner du her

Powered by Labrador CMS