VALG 2019

- Innføring av normene i skole og barnehage har vært de viktigste de siste årene, sier Øyvind Lohne, fylkesnestleder i Utdanningsforbundet Vestfold. Foto: Guri Larsen

Blir provosert av politikere som alltid har en «quick fix» på kompliserte spørsmål

Nestleder i Utdanningsforbundet Vestfold, Øyvind Lohne, liker dårlig når politikere tror kartlegginger og tester skal løse utfordringer i skolen.

Publisert Sist oppdatert

– Hvilke utfordringer er de største i barnehage- og skolesektoren i ditt fylke/område?

– I videregående skole har det vært systematisk borttelling av timer, slik at elevene ikke har fullt skoleår med kvalifisert lærer. I grunnskole og barnehage har det vært implementering av nye normer for bemanning og lærere. En minstenorm blir veldig fort en norm, det vil si at de som lå over normen før den ble innført nedbemanner nå skoler. I barnehagene er det to normer. Pedagognormen fører til flere barnehagelærere, mens bemanningsnormen for de flestes vedkommende allerede var oppfylt før den ble innført, og har samme problematikk som skolenormene. Mange barnehager benytter også normene som en unnskyldning til å lage større barnegrupper, for på den måten å oppfylle normene, men har maksimalt antall barn per voksen/barnehagelærer.

– Hva er de viktigste sakene for dere i valget 2019?

– Retten til kvalifisert lærer, oppfølging av pedagognormen - særlig i barnehagene, og sørge for at det blir ansatt flere barnehagelærere. Vi skal jobbe for at bemanningsnormen får fokus, og at den blir gjort gjeldende for hele åpningstiden.

VALG 2019

Navn: Øyvind Lohne (50)

Verv: Fylkesnestleder i Utdanningsforbundet

Fylke: Vestfold

– Dessuten arbeider vi mot økt kommersialisering av utdanningssektoren. Vi opplever at private aktører setter kommuner opp mot hverandre, og prøver å selge et tilsynelatende attraktivt prosjekt til en kommune, ved å antyde at andre kommuner står i kø for å sikre seg at akkurat denne aktøren etablerer seg i deres kommune. På denne måten får kommersielle skoleaktører politikeres godkjenning selv om faginstansene fraråder etablering. Derfor ser vi at i noen kommuner i vårt fylke (for eksempel Tønsberg) har en høyere andel elever i private grunnskoler. I barnehagesektoren har vi hatt flere kommuner som enten har overetablert private aktører, og dermed må kutte i kommunale barnehager, eller privatiserer kommunale barnehager og selger til kjedene. En viktig sak for oss er også å gi lærerne økt autonomi.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest forbanna?

– Jeg bruker sjelden ordet forbanna. Men jeg blir provosert av politikere som alltid har en «quick fix» på kompliserte spørsmål. «Hvordan forbedre arbeidet i skole og barnehage? Vi innfører en kartlegging eller en test. Da blir det nok bra.»

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest glad?

– Stortingets vedtak om lærernes autonomi.

– Hvilke har vært de viktigste politiske sakene for dere de siste fire årene?

– Innføring av normene i skole og barnehage.

– Hvilket vedtak skulle du helst reversert?

– Avskiltingen av mange dyktige og erfarne lærere. Vi er ikke motstandere av at lærer skal ha fagkunnskaper, men begynn med de nyutdannede, og tilby etterutdanning. Det holder. Man trenger ikke med et pennestrøk fjerne erfarne lærere fra klasserommet for å oppnå økt fagkunnskap.

Vi har snakket med ledere av store lokallag landet over og med fylkesledere i Utdanningsforbundet. Alle intervjuene finner du her

Powered by Labrador CMS