VALG 2019

Elevens rett til en kvalifisert lærer er den viktigste saken for UDF Troms og fylkesleder Thomas Nordgård i høstens valg. Foto: Hans Skjong

– Vi må bli flinkere til å feire små seire

Leder i Utdanningsforbundet Troms, Thomas Nordgård, synes politiske gjennomslag bør markeres.

Publisert Sist oppdatert

– Hvilke utfordringer er de største i barnehage- og skolesektoren i Troms?

– Det er flere aktuelle utfordringer, men rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår er blant de største. I skolesektoren er det et problem med for mange undervisningstimer av ukvalifiserte lærere. Vi mangler kvalifiserte lærere. Kommunene virker ikke interessert i å gjøre noe med problemet.

– Hva er de viktigste sakene for dere i valget 2019?

– Elevens rett til en kvalifisert lærer og å løfte frem betydningen av at de lærerne som underviser, har den utdannelsen som er nødvendig.

VALG 2019

Navn: Thomas Nordgård (45)

Verv: Fylkesleder i Utdanningsforbundet Troms

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest forbanna?

– Jeg blir provosert når politikere ikke tar ansvar og lemper diverse indikatorrapporter og liknende over på lærerne og sier «dette er ikke godt nok».

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest glad?

– Det er bra at stadig flere får tatt videreutdanning. Videreutdanning er noe som bør vektlegges både i barnehage og i skole.

– Hvilke har vært de viktigste politiske sakene for dere de siste fire årene?

– Veldig mye, jeg tenker at sakene varier i grad av viktighet, men jeg tror det er betydningsfullt med lærerutdanning i hele Norge. Vi ønsker at barnehagen og skolen i landsdelen skal være besatt av kompetente folk og holde fokus på det.

– Hvilken seier har vært den største?

– Arbeidet med en skolestruktur i Troms har vært viktig, i tillegg til lokale saker, lærernormen og strukturdebatten. Jeg tror nok også vi må bli flinkere til å feire små seire og feire de politiske sakene våre som har fått gjennomslag. Det være seg skoler som opprettholdes eller lover som endres i riktig retning.

– Hvilket vedtak skulle du helst reversert?

«Avskiltings»-vedtaket gjorde meg særlig skuffet over Arbeiderpartiet, da nye kompetansekrav til lærerne, med tilbakevirkende kraft, ble innført av regjeringen i 2017. Nærmest over natten ble svært mange erfarne læreres kompetanse underkjent. Det vitner om lav respekt for profesjonen.

– Hvis du var fylkesordfører/ordfører/byråd for en dag, hva ville du gjort?

- Som fylkesordfører ville jeg sørget for at videregående skole kom enda lenger frem i bevisstheten hos politikerne. Jeg tror videregående skoles betydning i nærmiljøene er større enn vi har vært villige til å snakke om. Som ordfører eller byråd ville jeg gått i gang med rekrutteringsarbeid i barnehagen og skolen, samt sikret driftsbudsjetter som bidro til å øke lærernes frihet i hverdagen.

Vi har snakket med ledere av store lokallag landet over og med fylkesledere i Utdanningsforbundet. Alle intervjuene finner du her

Powered by Labrador CMS