Arbeidsgruppe skal se på hvordan koronakrisen påvirker kommuneøkonomien

Regjeringen setter ned en arbeidsgruppe som skal vurdere de økonomiske konsekvensene av koronaviruset for kommuneøkonomien.

Publisert Sist oppdatert

– Vi vil sette ned en arbeidsgruppe som skal gi en faglig vurdering av hvilke typer inntekter og utgifter som blir påvirket av koronakrisen, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i en pressemelding.

Astrup sier at man må vente at utgiftene vil øke og inntektene bli redusert i forbindelse med koronakrisen.

– Hvis staten skal kunne stille opp med treffsikre tiltak, er det viktig at vi får en grundig faglig vurdering av de økonomiske konsekvensene. Det vil arbeidsgruppen hjelpe oss med, sier han.

Arbeidsgruppen skal bestå av representanter fra fem ulike departementer, i tillegg til KS, og skal ledes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Den skal gå gjennom hvilke typer utgifter og inntekter som blir påvirket av utbruddet av koronaviruset. Arbeidsgruppen skal også gi et anslag på hvor mye de ulike typene utgifter og inntekter utgjør.

I sitt siste anslag estimerer KS at kommunene vil få ekstrautgifter og inntektsbortfall på mellom 12 og 16 milliarder kroner. Hittil er de tilgodesett med en krisepakke på tilsammen 6 milliarder.

– Risikerer kutt

Denne uken uttalte SVs Karin Andersen til Utdanningsnytt at hun mener regjeringen må legge et tosifret milliardbeløp på bordet for å kompensere kommunene.

– De trenger mer penger raskt og kan ikke vente helt til langt ut i juni da revidert er ferdigbehandlet før de får tilført dem. Da kan vi risikerer at kommunene går tom for penger og må kutte i drifta nå, i kultur, barnehager, skole og omsorg – noe som er det motsatte av det som trengs i denne situasjonen, sa Andersen.

Også hos Arbeiderpartiet og Senterpartiet uttrykker de stor bekymring for situasjonen norske kommuner står i.

– Ekstraregningene kommunene får nå vil kunne få enorme konsekvenser for høsten. Da er det stor fare for at det betyr massive kutt i skole og barnehage om ikke kommunene kompenseres, sier Aps Torstein Tvedt Solberg.

Lærere bekymret

Lokallagslederne for Utdanningsforbundet i Tromsø og Kristiansand sier de er bekymret for at nettopp det blir konsekvensen. I begge de to kommunene er det allerede vedtatt store million-kutt i oppvekssektoren for de neste årene.

– Vi har allerede varslet at vi er redde for at en del skoler i Tromsø ikke kan drive etter opplæringsloven. Hva skjer når man taper enda mer penger? spør leder for UDF Tromsø, Rune Bakkejord

Skal kompensere

Det kan imidlertid ta tid før han får svar. Ifølge pressemeldingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal arbeidsgruppen være ferdig med sitt arbeid og levere endelig rapport innen 1. april 2021. Årsaken er at noen effekter av korona-krisen, som for eksempel svikt i skatteinntektene, ikke vil merkes før årskiftet.

Fram til det vil imidlertid arbeidsgruppen kunne gi løpende innspill til departementene, og det vil fortløpende bli vurdert om det er behov for én eller flere delrapporter underveis.

– Stortinget har vedtatt at staten skal kompensere kommunene og fylkeskommunene for urimelige virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter. Arbeidsgruppen skal hjelpe oss med å vurdere hva dette betyr i praksis, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS