Stortinget: Skal være trygt for lærere å undervise om kjønn og seksualitet

Politikerne i Utdanningskomiteen på Stortinget har signert et opprop mot hets og trusler mot ansatte i barnehager og skoler i forbindelse med Pride.  – Et sterkt signal, sier UDF-leder Steffen Handal. 

Publisert Sist oppdatert

Torsdag signerte samtlige Stortingspolitikere i Utdannings- og forskningskomiteen et opprop der de tar avstand fra hets og trusler mot ansatte i skoler og barnehager i forbindelse med Pride-markeringen. 

I oppropet heter det at: 

    • Det skal være trygt å undervise om pensum knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold.
    • Det skal være trygt å snakke om mangfold, motvirke hat og terror, og jobbe for inkludering.
    • Det skal være trygt for skeive familier å levere barnet sitt i barnehagen eller på skolen og det skal være trygt for skeive barn og unge å gå på skolen og i barnehagen.
    • Det skal også være trygt for skeive ansatte å jobbe i skoler og i barnehager over hele landet.
    • Mange barn og unge som bryter med normene for kjønn og seksualitet, møter negative reaksjoner og holdninger. De skal møtes på en trygg og kompetent måte.
Hege Bae Nyholt (Rødt).

– Samtlige politikere fra Frp til Rødt i utdanningskomiteen stiller seg bak oppropet. Det er sjeldent vi er så enige: Det skal være trygt å følge læreplaner og rammeverket for ansatte i barnehage og skole, sier Nyholt til VG.

– Vi aksepterer ikke hets. Det skal være trygt å være i skole og barnehage enten du kommer fra en skeiv familie, er en skeiv ansatt eller elev. Skole og barnehage skal være en arena der man lærer toleranse og kritisk tenkning – motvekten til terror, hat og hets, sier Nyholt.

Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, sier han er glad for at politikerne markerer at de står sammen om dette. 

– All kjærlighet er like vakker

Forbundet er blant flere fagorganisasjoner som også har skrevet under på oppropet

– Det er et sterkt signal om barnehagene og skolens rolle: vi driver på et tydelig verdimandat der alle mennesker er like mye verdt og all kjærlighet er like vakker, sier Handal. 

– Våre medlemmer i barnehagen og skolene gjør hver dag et utrolig viktig arbeid for inkludering og mangfold. Så ser vi at debatten rundt PRIDE og kjønns- og seksualitetsmangfold har hardnet til og det skeive miljøet forteller om at mange kjenner på utrygghet. Det skal vi som jobber i barnehager og skoler være med på å motvirke. Vi har et felles ansvar for å skape trygghet og opplevelse av likeverd også for regnbuefamiliene.

I opplæringsloven

Det har vært debatt om markeringen av Pride i skoler og barnehager og eksempler på at Pride-flagg er blitt fjernet. Ved Fjell skole i Drammen vaiet Pride-flagget i flaggstangen onsdag morgen, men ble revet ned flere ganger samme dag og angivelig trampet og spyttet på. Også på Bekkestua skole i Bærum ble flagget fjernet da noen klippet flagglinen på tre steder. 

­– Vi ser at noen mener kjønns- og seksualitetsmangfold ikke hører hjemme i barnehagene og skolene. Da er det viktig at alle partier, de ansattes fagorganisasjoner, elevene, foreldrene og lærerstudentene sammen slår utvetydig fast at det har det. Det har faktisk et samlet storting gitt føringer om i opplæringsloven og læreplanverket, Utdanningsforbundets leder Steffen Handal. 

Leder Inge Alexander Gjestvang i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, reagerer med jubel og takknemlighet over oppropet fra stortingspolitikerne:

– Vi er takknemlige for tydeligheten fra utdanningskomiteen, og håper denne uttalelsen blir lagt merke til av alle fantastiske ansatte i barnehager og skoler over hele landet som jobber med å skape trygge rom for alle barn og unge hver eneste dag, sier Gjestvang til VG. 

Lars Strande Syrrist, leder av Pedagogstudentene, uttaler at de som  jobber i skoler og barnehager, skal  kunne føle seg trygge til å gjøre jobben sin. 

– Vi som skal bli lærere, har bestemte verdier vi skal fremme gjennom yrket vårt. Derfor er det så viktig at vi også som samfunn står opp sammen mot hat, trusler og vold, slik at alle trygt kan være den de er, sier Syrrist.

Powered by Labrador CMS